Årsmøte Korsvoll IL 23. mars 2021

Postet av Korsvoll IL den 25. Feb 2021

ÅRSMØTE KORSVOLL IL

Korsvoll IL kaller inn til årsmøte på Teams

tirsdag 23. mars 2021 klokken 19.00.

For å delta, registrer deg på følgende link:

https://forms.gle/uBhbyecbgHiDmjFKA

De som ikke har anledning til å delta på Teams, må si ifra om dette på linken når de registerer seg, og vi bistår med mulighet til å møte på Korsvollhuset.

 

Dagsorden

 1. Valg av referent, møteleder og to personer til å underskrive protokollen
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 3. Referat fra årsmøtet 3. juni 2020, samt ekstraordinære årsmøter 24. juni og 17. desember. 
 4. Beretning for 2020 
 5. Regnskap for 2020 
 6. Budsjett for 2021
 7. Innkomne forslag 
 8. Valg 


Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. e-post til post@korsvollil.no innen fredag 5. mars 2021. Møtet er kunngjort ved e-post til alle medlemmer samt på nettsiden til korsvollil.no

Årsberetningen og øvrige dokumenter vil være tilgjengelig på korsvollil.no fra tirsdag 9. mars 2021. 

Styret håper at Korsvoll ILs medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv klubb i Korsvoll IL.

Med vennlig hilsen
Styret i Korsvoll IL


Innkalling årsmøte KIL 2021-03-23.pdf

Årsberetning 2020.pdf

Korsvoll IL regnskap 2020.pdf

Korsvoll IL budsjett 2021.pdf

RevisjonsBeretning KIL 2020.pdf

Kontrollkomiteens beretning 2020 - KIL.pdf

Underskrevet Protokoll 2020.pdf

Korsvoll håndball - Årsberetning 2020.pdf

KFY_Årsberetning_2020.pdf

Aktivitetsrapport for Korsvoll fotball senior 2020.pdf

Årsrapport 2020 Korsvoll Unified.pdf

Korsvollhytta Årsberetning 2020.pdf

Referat årsmøte 2020-06-03.docx

Referat ekstraordinært årsmøte 2020-12-17.doc

KIL - valgkomiteens innstilling Årsmøte 2021.pdf


0 Kommentar

Korsvoll flerbrukshall

Postet av Korsvoll IL den 1. Jan 2021

Klubben ser frem til at bygging av flerbrukshall på Korsvoll starter når arbeidene med utvidelse av Åmotveien er ferdigstilt våren 2021.

Informasjon om det planlagte anlegget: Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage:

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/korsvoll-flerbrukshall-forsamlingslokale-og-barnehage/

Oppdatert naboinformasjon: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/korsvoll-flerbrukshall-forsamlingslokale-og-barnehage/naboinformasjon/


0 Kommentar

Nye spilledrakter for KIL!

Postet av Korsvoll IL den 17. Des 2020

På Ekstraordinært Årsmøte 17.12.20 ble nye spilledrakter for KIL vedtatt. 

Valget ble på kornblå trøye med marineblå profiler, marineblå shorts og marineblå sokker. 

Som presentert i ekstraordinært årsmøte, er ny utstyrsleverandør for 2021-2024 Select. 

Intersport vil fortsette å være KIL's klubb-butikk også de neste 4 årene. 

Klubbkolleksjon vil bli presentert en av de nærmeste dagene. 
0 Kommentar

Ekstraordinært Årsmøte 17.12.20 for valg av nye spilledrakter for KIL!

Postet av Korsvoll IL den 3. Des 2020

https://azure.content.bloc.net/redactor/200000195/1471/2018/2/21/636548508239776897korsvoll-il-logo.png?&width=1024&quality=90

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE KORSVOLL IL

Torsdag 17. desember 2020 klokken 19.00.

I forbindelse med at Korsvoll IL har inngått ny 4-årig utstyrsavtale med Select, har styret besluttet å gjennomføre en gjennomgang av draktutformingen i klubben. 

Utforming av drakter er noe klubbens medlemmer skal ta stilling til gjennom klubbens årsmøte og for å få medlemmenes beslutning på forskjellige draktmuligheter kaller styret med dette inn til Ekstraordinært årsmøte 17.12.2020.

Medlemmer som er fylt 15 år er stemmedyktige.

Av smittevernhensyn, vil møtet gjennomføres digitalt. 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 15.12.2020 her:

 https://forms.gle/nsQGQzLWzajh265Y9

 Det er viktig for styret å vite hvem som ønsker å delta, slik at vi før møtet kan oversende møtelink.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent og to personer til å signere protokoll
 4. Valg av spilledrakter

 

Saksdokumenter er fra d.d. (03.12.2020) tilgjengelig på www.korsvollil.no.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll IL


Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 17.12.2020.docx

Draktpresentasjon.pdf

Bakgrunn drakter til valg.pdf0 Kommentar

Ekstraordinært Årsmøte 24.06.2020

Postet av Korsvoll IL den 10. Jun 2020
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE KORSVOLL IL

Onsdag 24. juni 2020 klokken 19.00.

Av smittevernhensyn, vil møtet gjennomføres digitalt. 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 21.06.2020 her:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU4uaZpRGzVWPJ4GEgeJRlso6My5vZIWIKY8O7D1gMxzLLyA/viewform?usp=sf_link


Det er viktig for styret å vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi kan oversende link og informasjon om gjennomføringen av møtet på forhånd.

Dagsorden

1.      Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.      Valg av referent og to personer til å signere protokoll

3.      Regnskap for 2019 

 

 

 

Saksdokumenter vil være tilgjengelig på www.korsvollil.no fra onsdag 17. juni 2020. 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll IL


Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 24.06.2020.docx

Regnskap 2019 Korsvoll Idrettslag.pdf


2 Kommentarer

Levert av IdrettenOnline