Tine fotballskole 2023

Postet av Korsvoll IL den 8. Mai 2023

uke 26 og 33 blir det fotball, lek og moro fra mandag til og med fredag i trygge omgivelser på vårt fine og intime anlegg på Korsvoll.
Det sportslige opplegget varierer ut fra alder, men gjeldende for alle er at barna får utvikle sine fotballferdigheter hvor spillegleden, leken og samværet står i sentrum.

Les mer og meld deg på herDaglig leder i Korsvoll IL

Postet av Korsvoll IL den 2. Mai 2023


I vinter har hovedstyret hatt en prosess gående for å ansette en daglig leder i klubben. Vi søkte etter en person som brenner for å bygge en mer solid klubb, og å drive idrettslaget på en måte som engasjerer og legger til rette for at flere i nabolaget involverer seg i klubbens aktiviteter og oppgaver.

1. august starter daglig leder og en presentasjon blir lagt ut her etter sommerferien.

Daglig leder får et overordnet ansvar for å forvalte idrettslagets ressurser, påse at våre driftsforpliktelser for idrettsparken og flerbrukshallen ivaretas, og at vi utnytter alle muligheter idrettslaget har for å sikre en effektiv og god daglig drift til det beste for våre medlemmer og nærmiljøet. 


Korsvoll IL – skaper minner, utvikler menneskerÅpen hall

Postet av Korsvoll IL den 28. Apr 2023


Fredag 5. mai kl. 19:00- 22:00 inviterer vi alle 7. klassinger i klubben, på Korsvoll skole og naboskolene til Åpen hall i Korsvoll Flerbrukshall. 

Vi vil etterhvert også invitere til Åpen hall for andre årskull.

Se her for mer informasjon om årets Åpen hall arrangement.


Årsmøte i Korsvoll IL 21. mars 2023 kl. 19

Postet av Korsvoll IL den 28. Feb 2023

ÅRSMØTE KORSVOLL IL

Korsvoll IL kaller inn til årsmøte

tirsdag 21. mars 2023 klokken 19.00.

Korsvoll Flerbrukshall 2. etasje


Dagsorden

  1. Valg av referent, møteleder og to personer til å underskrive protokollen
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  3. Referat fra årsmøtet 22. mars 2022 
  4. Beretning for 2022
  5. Regnskap for 2022 
  6. Budsjett for 2023
  7. Innkomne forslag 
  8. Valg 


Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. e-post til post@korsvollil.no innen fredag 3. mars 2023. Møtet er kunngjort ved e-post til alle medlemmer samt på nettsiden til korsvollil.no

Årsberetningen og øvrige dokumenter vil være tilgjengelig på korsvollil.no fra tirsdag 7. mars 2023. 

Styret håper at Korsvoll ILs medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv klubb i Korsvoll IL.

Med vennlig hilsen
Styret i Korsvoll IL


Protokoll digitalt årsmøte Korsvoll IL 22.mars 2022.pdf

Årsberetning Korsvoll IL 2022.pdf

Korsvoll fotball senior aktivitetsrapport 2022.pdf

Korsvoll Unified årsberetning 2022.pdf

Årsberetning KFY 2022.pdf

Korsvoll håndball årsberetning 2022.pdf

Korsvoll innebandy årsberetning 2022.pdf

Korsvollhytta Årsberetning 2022.pdf

Årsregnskap Korsvoll IL 2022.pdf

Revisjonsberetning Korsvoll IL 2022.pdf

Uttalelse fra ledelsen signert_000543.pdf

Kontrollkomiteens beretning for 2022.pdf

Budsjett 2023 Korsvoll IL til årsmøtet.pdf

Forslag til årsmøtet 2023 Korsvoll Virksomhetsplan.pdf

Forslag til årsmøtet 2023 Endring av medlemskontingent.pdf

Forslag til årsmøtet 2023 Fullmakt treningsavgifter.pdf

Forslag til årsmøtet 2023 Fullmakt.pdf

Korsvoll IL Virksomhetsplan 2023.pdf

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2023.pdfMitt Varsel

Postet av Korsvoll IL den 6. Nov 2022

I Korsvoll IL skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I Korsvoll IL tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. 

Korsvoll IL har nå tatt i bruk Mitt Varsel en digital portal for varsling i idretten.

Informasjon om våre varslingsrutiner finner du her.