Korsvoll Idrettsanlegg

Adresse: Langåsveien 18, 0880 Oslo

premium bootstrap themes #embed-ded-map-canvas img.text-marker { max-width: none!important;background: none!important; } img { max-width: none }


Korsvoll Idrettsanlegg består av en flunkende ny flerbrukshall, en 11'er bane og en 7'er bane. Begge banene har kunstgress som underlag. Vi har garderobe tilgjengelig for lag som kommer på besøk, men tøy må tas med ut under kamp da det vil være flere lag som disponerer garderobene samtidig.

Anlegget har kiosk inne, som skal være åpen i perioder med aktivitet på anlegget.

Link til NFF sin informasjon om anlegget: https://www.fotball.no/fotballdata/anlegg/hjem/?fiksId=11855


Vinterdrift 

Undervarmeanlegget på 11'er banen er et anlegg som er designet for å holde banen myk og fri for tele under visse forutsetninger. For anlegget til Korsvoll betyr det at det skal være spillbart til minus 8-10 grader. Vi håper og tror vi skal klare det store deler av denne vinteren.

Vårt undervarmeanlegg er altså ikke et tineanlegg som skal holde banen fri for snø gjennom sesongen. For å holde banen snøfri på nedbørsdager må det måkes, og vi har fått på plass både personell og utstyr til å gjøre for å holde god driftsstatus på banen. Det vil imidlertid være dager med mye nedbør hvor det vil være utfordrende å holde banen fri for snø til planlagte aktiviteter.

Slike anlegg har altså visse begrensninger som vil medføre driftsavvik gjennom sesongen. Klubben gjør sitt beste for å holde anlegget spillbart når det skal foregå organisert trening og aktiviteter, men det vil være dager hvor aktiviteter må avlyses.


Banereservering

Bookingsystemet er for Korsvollag. Dersom eksterne lag ønsker å booke hele eller deler av banen, vennligst send mail til fotball@korsvollil.no. I vårt bookingsystem kan man booke:

  • 11'er banen
  • 7'er banen

For å utnytte banekapasiteten best mulig har vi delt 11'er banen i 4 deler, 7'er banen i to deler. 

Trener og lagledere kan booke ledig tid selv, men merk at man må ta høyde for at kamper settes opp på disse tidspunktene. Alle oppsatte treningstider vises i kalenderen, men når treninger krasjer med oppsatte kamper fra NFF tar kampene prioritet.


Vinterdrift på Korsvollbanen

Korsvoll kunstgress undervarmeanlegg er et anlegg som er designet for å holde banen myk og fri for tele under visse forutsetninger. For anlegget til Korsvoll betyr det at det skal være spillbart til minus 8-10 grader. Vi håper og tror vi skal klare det store deler av denne vinteren.

Vårt undervarmeanlegg er altså ikke et tineanlegg som skal holde banen fri for snø gjennom sesongen. For å holde banen snøfri på nedbørsdager må det måkes, og vi har fått på plass både personell og utstyr til å gjøre for å holde god driftsstatus på banen. Det vil imidlertid være dager med mye nedbør hvor det vil være utfordrende å holde banen fri for snø til planlagte aktiviteter.

Slike anlegg har altså visse begrensninger som vil medføre driftsavvik gjennom sesongen. Klubben gjør sitt beste for å holde anlegget spillbart når det skal foregå organisert trening og aktiviteter, men det vil være dager hvor aktiviteter må avlyses.