Politiattest

Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest fra personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Norges idrettsforbund har utarbeidet følgende veileder for idrettslagene om håndteringen av ordningen.


Hvordan håndterer vi politiattest i Korsvoll IL

Korsvoll IL følger idrettsforbundets retningslinjer og krever fremvisning av politiattest fra alle over 15 år som skal ha tillits-/ansvarsforhold overfor mindreårige opp til 18 år; dette gjelder for trenere, oppmenn og lagledere. Attesten er gyldig så lenge man innehar vervet man søkte attest for. Fremgangsmåte:

 1. Klubben v/Magne Brekke, brekke.magne@gmail.com(KFY) eller Anne-Lise Hektoen, alhektoen@gmail.com (klubb og håndball) fyller ut en bekreftelse på formål for attesten som skal sendes inn sammen med søknaden. For personer under 18 år må bekreftelsen på formålet også undertegnes av foresatte.
 2. Når du har mottatt bekreftelse på formålet med attesten søker du selv elektronisk, se link her. Du kan søke elektronisk selv om du er under 18 år.
 3. Er du under 18 år kan du også sende inn søknad på papir.  Skjemaet for papirsøknad finner man her.
 4. Etter behandling hos politiet får den enkelte politiattesten tilbake i posten.
 5. Attesten skal da forevises Korsvoll IL:
  1. KFY v/Magne Brekke, brekke.magne@gmail.com
  2. Håndball/klubb v/Anne-Lise Hektoen, alhektoen@gmail.com
   enten ved å møtes eller gjennom å sende pdf-filen.