Innkalling til ekstraordinært årsmøte Korsvoll IL

Postet av Korsvoll IL den 28. Des 2015

Styret i Korsvoll IL innkaller til ekstraordinært årsmøte i Korsvoll IL tirsdag 12.januar 2016 kl 20.30 på Korsvollhuset.

Bakgrunnen for møtet er at Korsvoll IL trenger å revidere idrettslagets lover i tråd med endringene i idrettens lovverk, jf. info fra Oslo Idrettskrets.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/alle-idrettslag-ma-vedta-nye-lover/

Utkast til nye lover for Korsvoll IL ligger her:


https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=38158C0030487352!19959&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!ANVTduc6D28eSZ4

Innsigelser til lovendringene må være styret v/katrinlervik@mac.com i hende senest torsdag 7. januar 2016.

Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokoll
 3. Vedtak av nye lover.

Velkommen!

Møtet er kunngjort ved e-post, klubbens hjemmesider samt oppslag i lokalmiljøet.

Med vennlig hilsen
Styret i Korsvoll IL

Varde på Korsvolltoppen nyttårsaften

Postet av Korsvoll IL den 27. Des 2015

Varde Korsvolltoppen. Fotograf Tore Thiis Fjeld
Fotograf Tore Thiis Fjeld

Varde på Korsvolltoppen nyttårsaften

Velkommen til en stemningfull og høytidelig time på Korsvolltoppen. Oslos fineste varde tennes kl 1700 på Nyttårsaften. Arrangementet starter med flere fakkeltog i nærmiljøet fra kl 1615, deretter tale for dagen og allsang ute ved varden før den tennes. Bruk anledningen til en flott fellesopplevelse for alle.

Velkommen!


Hver nyttårsaften siden 1999 har Korsvoll IL bygget og tent en varde på Korsvolltoppen. Det gamle varselet om krig er blitt et tegn på samhold og et ønske om fred og fellesskap.

Fakkeltog til Korsvolltoppen og vardetenningen går kl. 1615 fra følgende steder nyttårsaften.

 1. Tåsen T-banestasjon (nord)
  Rute: Tåsenveien - Carl Kjelsens vei
 2. Skibakkveien/Maridalsveien
  Rute: Skibakkveien - Tåsenveien - Hansemyrveien - Fjellstien - Korsvollbråtan
 3. Rimi Maridalsveien
  Rute: Skjoldveien - Åmotveien
 4. Grindasletta
  Rute: Peder Ankersvei - Langmyrveien - Havnabakken - Carl Kjelsens vei
 5. Nordberg kirke
  Rute: Peder Ankersvei - Carl Kjelsens vei
Fakler selges på forhånd, på oppmøtestedet og underveis

Poster: Vardepresentasjon 2014.pdf
Åpne bane 9. oktober og hver fredag fremover

Postet av Korsvoll IL den 24. Sep 2015Fredag 9. oktober kl. 19:30- 22:00 er Korsvollbanen og Korsvollhuset igjen åpne for alle 7. klassinger ved Tåsen, Kringsjå og Korsvoll skoler.

Arrangementet fortsetter deretter hver fredag frem til og med 11. desember.

Se her for mer informasjon om høstens Åpen bane arrangement.Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Postet av Korsvoll IL den 11. Aug 2015


Styret i Korsvoll IL innkaller til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 25. august kl 20.30 på Korsvollhuset. Bakgrunnen for møtet er at Korsvoll IL's økonomi nå er så stor at det er krav til egen revisor, som må velges.

Bakgrunnsinformasjon om revisjonsplikten finnes på http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/revisjon/


Agenda
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 1. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokoll
  • Valg av revisor og revisjonsutvalg
Velkommen!

Mvh
Styret i Korsvoll ILKorsvoll tar i bruk Min Idrett

Postet av Korsvoll IL den 6. Jul 2015

Vi har flyttet medlemsregisteret til Idrettsforbundets løsning KlubbAdmin. Dette innebærer at våre medlemmer fra 15. juli vil kunne administrerer sine medlemskap og påmeldinger via Min Idrett. I utgangspunktet skal ingen medlemmer trenge å foreta seg noe. Imidlertid, forutsetningen for at fakturering og kommunikasjon skal fungere bra, er at medlemmene har en oppdatert profil på Min idrett. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til logge seg på Min Idrett og sjekke at profil, medlemskap og evt. funksjoner/verv er riktige:

 1. Dersom du har et rimelig aktivt forhold til Min Idrett, er det bare å logge seg på og sjekke at medlemskapet i Korsvoll er registrert til profilen (se under hvordan medlemskap vil fremstå). Bruk "Glemt passord"-knappen dersom du trenger det. Dersom du er medlem og ikke finner medlemskapet registrert, skal du IKKE melde deg inn på nytt. Den vanligste grunnen til at medlemsskapet ikke er registrert, er at du har duplikate registreringer i idrettens registre. Det du da må gjøre, er å kontakte Min idrett support, minidrett@idrettsforbundet.no / 21029090, og be om sammenslåing av duplikater. Referer til navn og fødselsdato og evt. adresse.
 2. Dersom du ikke har benyttet Min Idrett eller er usikker på e-postadresse etc., bruk "Ny bruker"-knappen og følg instruksjonene. Etter at du har valgt brukernavn og passord, vil det sjekkes om det allerede finnes profiler på deg, og profilen med Korsvoll-medlemsskapet skal komme opp sammen med evt. andre profiler du måtte ha. Du velger "Korsvoll-profilen" og følger instruksjonene. Dersom det kom opp flere profiler, må du kontakte Min idrett support, minidrett@idrettsforbundet.no / 21029090, og be om sammenslåing av duplikater. Referer til navn og fødselsdato og evt. adresse.

Medlemskapet i Korsvoll IL vil fremstå slik:


NB! Vi ønsker at alle medlemmer under 18 år er registrert med foresattes e-postadresse og mobilnummer. Dette gjelder også medlemmer over 18 år dersom foresatte betaler kontingent/treningsavgift.

Er det spørsmål vedrørende Min idrett og innmelding i klubb, sjekk "Min idrett brukerveiledning". Finner du ikke svar der, ta kontakt med Min idrett support - minidrett@idrettsforbundet.no / 21029090. For andre spørsmål vedrørende medlemskap send en e-post til medlemskap@korsvollil.no.Ny webside

Postet av Korsvoll IL den 29. Jun 2015

Vi var i ferd med å bytte leverandør av webside uansett, men da dagens leverandør, Webtotal AS, begjærte oppbud og avsluttet virksomheten 22. juni, ble flytteplanene over til idretten Onlines løsning forsert. Vi har flyttet alt statisk innhold og det ferskeste dynamiske innholdet - nyhetene - hit. Siden nås på adressene korsvollil.no og snart også korsvoll.no. De som ønsker å ta i bruk sidene for sitt lag, kan kontakte Lars Ritland, lars.ritland@korsvollil.no.Prosjekt Undervarme- Nå gjelder det

Postet av Korsvoll IL den 17. Jun 2015

Hei alle i Korsvoll Fotball,

Takk til alle som bidro på vårvarmecupen - veldig bra dugnadsinnsats fra alle årganger.
En ekstra takk til cup-komiteen for fantastisk innsats - det kom inn i overkant av 130 000 som går til undervarmeprosjektet.23 juni skal hovedstyret i Korsvoll møtes for avgjøre om det er økonomisk forsvarlig at vi setter i gang undervarmeprosjektet.
Dette blir bestemt ut fra finanssituasjonen i prosjektet, dvs. hvor mye har vi klart å samle inn i egenkapital slik at vi kan finansiere dette.

Situasjonen nå er/vi har fått samlet inn:

1) Salg av andeler: 146 000,- kr dvs. 208 solgte andeler. Tusen takk til alle dere som har bidratt med kjøp av en eller flere andeler.
Vi har som mål at alle medlemmer i Korsvollfotball minst kjøper en andel hver. Vi oppfordrer derfor flere til å støtte undervarmeprosjektet ved å kjøpe andeler! (Det er fortsatt mange ledige flekker igjen) Det kan dere gjøre her: http://korsvoll.superinvite.no/

2) Støtte via legater og fond:
Korsvoll vel : 5000.- kr
Lions Nordberg: 25 000,- kr
Ecbos legater: 60 000,- kr

3) Cupbidrag
Vårvarmecupen: ca 130 000,- kr
Korsvollfotballfestival: 50 000,- kr

Hvordan kan dere bidra for å få realisert dette prosjektet?
- Kjøp eller selg andeler nå - ditt bidrag er viktig!
- Har du eller kjenner du en bedrift som ønsker å bidra - de kan kjøpe bedriftsandeler.
Bedriftsandeler gir også reklameplass på Korsvollbanen.

For at dette prosjektet skal kunne realiseres trenger vi at flere bidrar nå i juni.
Det er nå det gjelder..............
Her kan dere kjøpe andel, hvis du ikke allerede har gjort det (eller vil kjøpe noen til): http://korsvoll.superinvite.no/

Med vennlig hilsen Hanne og Kristin
KFY styretProsjekt undervarme - Vi trenger din støtte!

Postet av Korsvoll IL den 4. Jun 2015

Det skal legges nytt kunstgress på Korsvoll i 2015 og Korsvoll trenger din hjelp til å finansiere undervarme på den nye helårsbanen.Klikk her for å kjøpe andel og se statistikk!


Historikk:
Korsvoll idrettslag ble stiftet 5 mars 1899 og er en av de eldre klubbene i landet. Korsvoll idrettslag er en lokal breddeklubb som holder til på Korsvoll i Bydel Nordre Aker i Oslo. Korsvoll IL består av fotball, håndball og innebandygruppe. Klubben har over 1000 medlemmer og et organisert idrettstilbud fra 6 årsalder til oldboys/veteran. Korsvoll fotball har ca. 600 medlemmer fordelt på 63 lag. Korsvoll yngre består av 13 lag i alderen 13 til 19 år samt 43 lag fordelt på de som er 12 år og yngre. Korsvoll fotball senior består av 11-er lag i 3, 4 og 7 divisjon og 7-er lag i første og andre divisjon. Korsvoll oldboys har tre lag, et 11-er lag og to 7-er lag.Betydning for lokalmiljøet:
Korsvollbanen er en sosial møteplass for barn, unge og eldre i lokalmiljøet. I tillegg til organisert fotball i regi av Korsvoll IL benyttes banen av Korsvoll skole og barnehager i nærmiljøet på dagtid. Etter skoletid er banen også mye i bruk til uorganisert idrett som løkkefotball og annen lek.

En 11-er bane med undervarme vil gi et sportslig og sosialt løft til klubben og dens ca. 600 aktive fotballspillere. En vil kunne ha vintertreninger på hjemmebane og dermed spare både utlegg til baneleie samt reisetid og reisevei. Dette vil være et positivt bidrag til nærmiljøet i området. En helårsbane har i lang tid vært etterspurt på Korsvoll.

Prosjekt undervarme:
I Oslo kommunes budsjett for 2015 er det bevilget midler til nytt kunstgress på Korsvollbanen. Undervarmeanlegget vil være basert på geo-varme, dvs. varme fra energi brønner i fjell. Dette er en type anlegg som er svært miljøvennlig og vil ved god drift resultere i lave driftskostnader. Det er satt ned en teknisk komite som består av lokale ressurspersoner som følger fremdrift og plan for prosjektet.

Foreløpig plan for oppstart av anleggsaktiviteter blir etter sommerferien i 2015, selve undervarmeanlegget med bane, rør etc. vil være en integrert del av dette prosjektet.

Prosjekt finansiering av undervarme:
Vi i Korsvoll fotball ønsker å gi et bedre tilbud til et raskt voksende antall fotballspillere, både unge og ”gamle” i vårt nærmiljø. Økonomisk er dette prosjektet en betydelig investering for klubben og vi er avhengig av hjelp til finansiering av vår nye helårsbane. Vi håper og tror at vi gjennom en felles innsats og velvillig støtte vil få gjennomført dette prosjektet. Vi er avhengig av at vi at alle mer eller mindre aktive bidrar i en felles innsamlingsaksjon og vi selger derfor andelsbevis.

Klikk her for å kjøpe andel og se statistikk!Pris for andeler:

Bedrifter: Privat

10000,- bronseandel bedrift 700,- pr. andel

15000,- sølvandel bedrift

25000,- gullandel bedrift

Alle som kjøper andel vil få sitt navn på en tavle i tillegg til profilering på vår hjemmeside. Bedrifter som kjøper en gullandel vil få eksponering på banen etter nærmere avtale. Det er selvfølgelig fullt lov for privatpersoner også å kjøpe slike andeler.

Andelsbevisene kan kjøpes ved innbetaling til konto 1503.56.13630 eller ved å følge denne lenken: http://korsvoll.superinvite.no/

Adresse: Korsvoll Idrettslag

Postboks 32 Tåsen

0801 Oslo

NB innbetalingen merkes med kjøpers navn, selgers navn og årskull/lag.

Det gjøres oppmerksom på at andelseiere ikke får noen eier-andeler eller rettigheter knyttet til den nye kunstgressbanen eller anlegget for undervarme.

Det er mulig å kjøpe flere andeler og å kjøpe andeler anonymt. Dette er en type gave til idrettslaget som det er mulig å få skattefradrag for. Regelen gjelder for gaver fra kr.500,- til 16800,-. Giver må i så fall sende relevant informasjon (mailadressekorsvoll) se informasjon:www.idrett.no/tema/klubbguiden/okonomi/sider/skattefradrag.aspxPremiering:

Det vil bli premiering til de av våre medlemmer som selger flest andeler samt uttrekkspremier.

(Premiering kun for salg av personandeler.)

Premiering til de tre beste selgerne.

Premiering til beste lag.

Uttrekkspremie (trekkes blant alle andelsselgere).


Det er ønskelig at alle spillere i klubben, fra barn til oldboys, bidrar med salg av andeler.

Vi forventer at alle spillere i klubben selger minst 2 andeler i den nye banen. Husk at baneandeler kan selges både til familie, venner, naboer, arbeidskollegaer og andre.

På hjemmesiden til Korsvoll fotball vil man kunne følge prosjektet både med hensyn til teknisk og økonomisk fremdrift.

Budsjett:
Undervarmeprosjektet er beregnet til å koste ca. 5 millioner og med fradrag fra det offentlige og dugnadsinnsats vil klubbens nettokostnad ligge på ca. 3 millioner. Vi har som mål å skaffe hovedsponsorer til ca. 1/3 del, andelssalg til ca. 1/3 del og lånefinansiering til ca. 1/3 del.

Driftskostnader av banen vil bestå av energikost, brøyting og vedlikehold, mens inntektene vil være intern og eksternleie. Disse inntektene vil dekke drifts og finanskostnader sammen med nedbetaling av anlegget.


Oppstart for dugnadsinnsamling:19.01.2015


Investering for fremtiden:
Undervarmeprosjektet på Korsvollbanen skal bidra til å gjøre Korsvoll til et enda bedre sted å bo, ikke bare for dagens aktive fotballspillere men også fremtidige generasjoner vil dra nytte av denne investeringen.

Klikk her for å kjøpe andel og se statistikk!