Avtale med Peppes Pizza

Postet av Korsvoll IL den 23. Mai 2024

Korsvoll IL har avtale med Peppes Pizza i Nydalen som gir oss 10% rabatt ved bestilling i restaurant, take out og levering.

Oppgi kundenummeret på bilde når dere ringer.

Avtalen kan brukes både for bestilling til laget/klubben og privat. 
Protokoll fra årsmøte i Korsvoll IL 2024

Postet av Korsvoll IL den 18. Apr 2024

Årsmøte for Korsvoll IL ble avholdt 19. mars 2024.

Protokoll: Korsvoll IL Protokoll årsmøte 2024_signert.pdfI hht. årsmøtevedtak kalles det inn til ekstraordinært årsmøte 30.april for godkjenning av ny virksomhetsplan, lovendring og valg av fotballstyre.
Ekstraordinært årsmøte i Korsvoll IL

Postet av Korsvoll IL den 16. Apr 2024

https://azure.content.bloc.net/redactor/200000195/1471/2018/2/21/636548508239776897korsvoll-il-logo.png?&width=1024&quality=90

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE KORSVOLL IL

Styret i Korsvoll IL kaller inn til ekstraordinært årsmøte iht årsmøtevedtak fra 19.mars 2024

tirsdag 30. april 2024 klokken 20.30

Sted: Korsvollhallen


Dagsorden

 1. Valg av referent, møteleder og to personer til å underskrive protokollen
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 3. Endring av lov for Korsvoll IL
 4. Godkjenning av virksomhetsplan 2024 - 2025
 5. Nedleggelse av allidrettsgruppe
 6. Valg


Dokumenter til fremlagte saker er tilgjengelig på korsvollil.no 


 Med vennlig hilsen
 Styret i Korsvoll IL

Innkalling til ekstraordinært årsmøte30april2024.pdf

Til ekstraordinært årsmøte 2024 Korsvoll lovendring.pdf

Til ekstraordinært årsmøte 2024 Korsvoll Virksomhetsplan.pdf

Korsvoll IL Virksomhetsplan 2024.pdf

Til ekstraordinært årsmøte 2024 Korsvoll Nedleggelse allidrett.pdf

Til ekstraordinært årsmøte 2024 Korsvoll Valg.pdf


Nettbutikk for Korsvolls klubbkolleksjon fra Select

Postet av Korsvoll IL den 14. Mar 2024

Nå har du mulighet til å legge inn din ordre på klubbklær i nettbutikken som er opprettet i samarbeid med Anton Sport og Select. I linken finner du kolleksjonen. https://www.antonsport.no/korsvoll-il
Årsmøte 19. mars 2024

Postet av Korsvoll IL den 12. Mar 2024

https://azure.content.bloc.net/redactor/200000195/1471/2018/2/21/636548508239776897korsvoll-il-logo.png?&width=1024&quality=90

ÅRSMØTE KORSVOLL IL

Korsvoll IL kaller inn til årsmøte i Korsvollhallen

tirsdag 19. mars 2024 klokken 19.00.


Dagsorden

 1. Valg av referent, møteleder og to personer til å underskrive protokollen

 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 3. Referat fra årsmøtet 21. mars 2023 

 4. Beretning for 2023 

 5. Regnskap for 2023 

 6. Budsjett for 2024

 7. Innkomne forslag 

 8. Valg 


Styret håper at Korsvoll ILs medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv klubb i Korsvoll IL.

Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll IL


Innkalling årsmøte KIL 2024-03-19.docx

Korsvoll IL Protokoll årsmøte 2023 signert vs.pdf

Aktivitetsrapport Korsvoll håndball 2023.pdf

Aktivitetsrapport KFY 2023.pdf

Aktivitetsrapport KFS 2023.pdf

Aktivitetsrapport Korsvoll Unified 2023 (1).pdf

Aktivitetsrapport KIL innebandy 2023.pdf

Aktivitetsrapport Seniorgruppa 2023.pdf

Aktivitetsrapport Korsvollhytta 2023.pdf

Forslag til årsmøtet 2024 Fullmakt representasjon.pdf

Forslag Årsmøte-forslag-jubileumsbok.pdf

Forslag fra KFY til årsmøtet.pdf

Årsberetning Korsvoll IL 2023.pdf

Årsregnskap 2023 - alle signert .pdf

Budsjett 2024.pdf

Valgkomiteens innstilling Korsvoll IL 2024.pdf

Kontrollkomiteens beretning Korsvoll Idrettslag 2023.pdf