Dersom du har hatt utgifter som skal belastes klubben (hovedlaget, gruppa, laget) gjør du følgende for å få refundert disse:

  1. Last ned og fyll ut dette skjemaet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MLLf0CT1U91MTieQmYtFTeDToNPt3U03V-Wx14z8UEc/edit?usp=sharing.
    Dersom du ikke bare har hatt utgifter, men ifm. et arrangement også har mottatt egenandeler fra deltagere, føres det inn i skjemaet med motsatt fortegn.
  2. Print ut og signer skjemaet.
  3. Skann skjemaet og kvitteringene til ett pdf-dokument der skjemaet er førstesiden og kvitteringene resterende sider.
  4. Send dette pdf-dokumentet som e-post til gruppas økonomiansvarlige eller til faktura@korsvollil.no.