Åpen bane høsten 2019

Postet av Korsvoll IL den 31. Aug 2019


Fredag 6. september kl. 19:30- 22:00 ønsker vi 2007-kullet velkommen til Åpen bane på Korsvollbanen og Korsvollhuset.

Arrangementet fortsetter deretter hver fredag når det ikke er skolefri frem til og med 29. november.

På Åpen bane er det mulighet for diverse ball- og idrettsaktiviteter ute, bordtennis, disco, spill og kiosk inne.

Se her for mer informasjon om høstens Åpen bane arrangement.Oppstartstrening fotball 2014 og 2015 kullene

Postet av Korsvoll IL den 29. Aug 2019

 


Vi er nå i gang igjen med oppstartstrening for de eldste kullene i barnehagen. Dette pågår på onsdager fra 17:30-18:30 på Havnajordet.

For mer informasjon om oppstartstrening se her: 

http://www.korsvollil.no/p/12397/fotballtilbud-for-de-yngsteoppstartshjelp 

Dere finner også gruppen på Spond her: 

https://group.spond.com/YREPM
Påmelding til Korsvoll Akademiet

Postet av Korsvoll IL den 19. Aug 2019

Da er snart sommerferien over og vi gjør oss klare til en ny periode med Korsvoll Akademiet. For å forenkle prosessen både for dere og for oss selv har vi nå gått over til påmelding via Spond. Det foregår på følgende måte:
1. Søk opp gruppen: group.spond.com/WMLVA
2. Be om å bli medlem 
3. Vi godkjenner medlemskapet og legger dere i riktig undergruppe
4. I undergruppen får dere spørsmål om hvilke dager dere ønsker å delta på og blir fortløpende lagt inn på de aktivitetene som passer med deres ønsker. 
5. Faktura blir sendt ut i etterkant av klubben
For en oversikt over når de forskellige kullene har treningstid kan dere se her:
korsvollil.no/home/index?pid=12395
For andre spørsmål: Andreas@korsvollfotball.no


OBOS Miniligaen - hos Korsvoll

Postet av Korsvoll IL den 11. Jun 2019

Korsvoll IL ønsker velkommen til OBOS Miniliga 16. juni 2019 for klassene J/G2012 og J/G2013.

Alle kampene spilles på Korsvollbanen kunstgress, Langåsveien 18.

Totalt er det 159 lag som skal i aksjon. Det er dermed noe begrenset med parkeringsplasser. Vi oppfordrer alle som har muligheten til det å la bilen stå hjemme denne dagen.

For kampoppsett og ytterligere informasjon gå inn på miniligaens egne hjemmeside.Vi tar i bruk Sponds klubbløsning

Postet av Korsvoll IL den 4. Jun 2019

Styret i Korsvoll IL besluttet i styremøte 4. juni å ta i bruk Sponds nye klubbløsning.

Så godt som alle barne- og ungdomslagene i både håndball og fotball benytter Spond i sin administrasjon og kommunikasjon. I Spond administrerer man "grupper", og hver lagleder/trener/årgangsansvarlig i klubben har opprettet egne, frittstående Spond-grupper for sitt lag/årgang.

Spond har nå lansert en klubbløsning som i korthet innebærer at klubben får oversikt over alle klubbens Spond-grupper og får satt dem i en hensiktsmessig struktur etter idrettsgruppe, aktivitet og alder.

Under vises Korsvolls pilot-Spond-grupper, Korsvoll Fotball G13/2006, G17 og J19, i et klubbhierarki:

For den enkelte Spond-bruker, både medlemmer og administratorer, vil innlemming av gruppen i klubbløsningen knapt merkes . Man kan imidlertid se at gruppen er med i klubbløsningen under gruppens innstillinger med et nytt felt "Klubb":

Videre vil rollene som gruppenes administratorer tildeles, og deres privilegier, være spesifisert av klubben og kan ikke endres i appen:

 

Løsningen gir følgende umiddelbare fordeler:

  • Klubben for oversikt og kontroll over klubbens Spond-grupper

  • Muliggjøre validering av informasjon i medlemsregisteret (KlubbAdmin) mot informasjonen i Spond (dog manuelt, da Spond ikke er integrert med Min idrett)

  • Enkelt for klubben å kommunisere med medlemmene via Spond

  • Enhetlige gruppenavn og administrative roller og rettigheter

  • Enklere for klubben å få  innsyn i kommunikasjonen i det enkelte lag

Vi regner også med at det blir enklere å administrere Sponds cashback med bruk av klubbens bankkonto og godskriving til lagskassene. Vi oppfordrer lag/grupper som ikke allerede bruker Sponds cashback, til å ta i bruk denne muligheten til lettjente penger til laget.

Løsningen påfører ikke klubben noen endring i dagens klubbdrift (medlemsregistrering, fakturering, etc.) og Spond gis ikke tilgang til klubbens øvrige data (f.eks. medlemsregisteret i KlubbAdmin).

Migrasjon av dagens Spond-grupper

Spond har gjort det enkelt å migrere dagens Spond-grupper inn i klubbløsningen, og dette vil gjøres sentralt av sportslig ledelse i Håndball/Fotball i samarbeid med klubbens medlemsansvarlige. Dagens gruppeadministratorer vil i utgangspunktet ikke måtte gjøre annet enn å motta en lenke til en administrasjonside der de gir klubben tilgang til å legge inn gruppa.

Klubbløsningen legger opp til at hver årsklasse/årgang er en hovedgruppe med evt. undergrupperinger som lag, treningsgrupper, hospitanter, osv som undergrupper. Pr. i dag har klubben bl.a. i ungdomsfotballen operert med en kvasi-klubbløsning med årganger som undergrupper (eksempelvis undergruppe J2003 i hovedgruppe "Korsvoll Jenter Ungdom"). Her vil vi dessverre måtte opprette gruppene på nytt (vi har testet dette med J19). Imidlertid, opprettelse av nye grupper og import av medlemmene fra en eksisterende gruppene er det god støtte for. Der nye grupper opprettes, vil det være dialog med lagleder/årgangangsansvarlig om egnet tidspunkt for når man tar i bruk ny gruppe. Dette vil typisk være i mellom-/lavsesong.

Klubben har som målsetting at alle barne-og ungdomsgrupper skal være innlemmet i klubbløsningen fra skolestart høsten 2019. Klubben ønsker også at evt. spond-grupper for seniorlag innlemmes i løsningen for å kunne kommunisere med flest mulig av klubbens aktive medlemmer på en enhetlig måte.Levert av IdrettenOnline