OBOS Miniligaen - hos Korsvoll

Postet av Korsvoll IL den 11. Jun 2019

Korsvoll IL ønsker velkommen til OBOS Miniliga 16. juni 2019 for klassene J/G2012 og J/G2013.

Alle kampene spilles på Korsvollbanen kunstgress, Langåsveien 18.

Totalt er det 159 lag som skal i aksjon. Det er dermed noe begrenset med parkeringsplasser. Vi oppfordrer alle som har muligheten til det å la bilen stå hjemme denne dagen.

For kampoppsett og ytterligere informasjon gå inn på miniligaens egne hjemmeside.Vi tar i bruk Sponds klubbløsning

Postet av Korsvoll IL den 4. Jun 2019

Styret i Korsvoll IL besluttet i styremøte 4. juni å ta i bruk Sponds nye klubbløsning.

Så godt som alle barne- og ungdomslagene i både håndball og fotball benytter Spond i sin administrasjon og kommunikasjon. I Spond administrerer man "grupper", og hver lagleder/trener/årgangsansvarlig i klubben har opprettet egne, frittstående Spond-grupper for sitt lag/årgang.

Spond har nå lansert en klubbløsning som i korthet innebærer at klubben får oversikt over alle klubbens Spond-grupper og får satt dem i en hensiktsmessig struktur etter idrettsgruppe, aktivitet og alder.

Under vises Korsvolls pilot-Spond-grupper, Korsvoll Fotball G13/2006, G17 og J19, i et klubbhierarki:

For den enkelte Spond-bruker, både medlemmer og administratorer, vil innlemming av gruppen i klubbløsningen knapt merkes . Man kan imidlertid se at gruppen er med i klubbløsningen under gruppens innstillinger med et nytt felt "Klubb":

Videre vil rollene som gruppenes administratorer tildeles, og deres privilegier, være spesifisert av klubben og kan ikke endres i appen:

 

Løsningen gir følgende umiddelbare fordeler:

 • Klubben for oversikt og kontroll over klubbens Spond-grupper

 • Muliggjøre validering av informasjon i medlemsregisteret (KlubbAdmin) mot informasjonen i Spond (dog manuelt, da Spond ikke er integrert med Min idrett)

 • Enkelt for klubben å kommunisere med medlemmene via Spond

 • Enhetlige gruppenavn og administrative roller og rettigheter

 • Enklere for klubben å få  innsyn i kommunikasjonen i det enkelte lag

Vi regner også med at det blir enklere å administrere Sponds cashback med bruk av klubbens bankkonto og godskriving til lagskassene. Vi oppfordrer lag/grupper som ikke allerede bruker Sponds cashback, til å ta i bruk denne muligheten til lettjente penger til laget.

Løsningen påfører ikke klubben noen endring i dagens klubbdrift (medlemsregistrering, fakturering, etc.) og Spond gis ikke tilgang til klubbens øvrige data (f.eks. medlemsregisteret i KlubbAdmin).

Migrasjon av dagens Spond-grupper

Spond har gjort det enkelt å migrere dagens Spond-grupper inn i klubbløsningen, og dette vil gjøres sentralt av sportslig ledelse i Håndball/Fotball i samarbeid med klubbens medlemsansvarlige. Dagens gruppeadministratorer vil i utgangspunktet ikke måtte gjøre annet enn å motta en lenke til en administrasjonside der de gir klubben tilgang til å legge inn gruppa.

Klubbløsningen legger opp til at hver årsklasse/årgang er en hovedgruppe med evt. undergrupperinger som lag, treningsgrupper, hospitanter, osv som undergrupper. Pr. i dag har klubben bl.a. i ungdomsfotballen operert med en kvasi-klubbløsning med årganger som undergrupper (eksempelvis undergruppe J2003 i hovedgruppe "Korsvoll Jenter Ungdom"). Her vil vi dessverre måtte opprette gruppene på nytt (vi har testet dette med J19). Imidlertid, opprettelse av nye grupper og import av medlemmene fra en eksisterende gruppene er det god støtte for. Der nye grupper opprettes, vil det være dialog med lagleder/årgangangsansvarlig om egnet tidspunkt for når man tar i bruk ny gruppe. Dette vil typisk være i mellom-/lavsesong.

Klubben har som målsetting at alle barne-og ungdomsgrupper skal være innlemmet i klubbløsningen fra skolestart høsten 2019. Klubben ønsker også at evt. spond-grupper for seniorlag innlemmes i løsningen for å kunne kommunisere med flest mulig av klubbens aktive medlemmer på en enhetlig måte.Korsvoll IL feirer 120 år!

Postet av Korsvoll IL den 14. Mar 2019

Foto: Ilja C Hendel

Korsvoll IL feirer 120 år: 

Valgt til foregangsklubb i Oslo!

Korsvoll IL er som en av ni klubber valgt ut av Oslo Idrettskrets til å være foregangsklubb. På årsmøtet 21. mars kommer en representant fra kretsen for å fortelle mer om prosjektet.

Beskjeden om at vi var valgt ut, fikk vi i høst.  I jubileumsåret vårt, 2019, skal vi bruke tid på å synliggjøre hva dette betyr for oss på Korsvoll. Alle medlemmer er invitert til å komme med forslag. Skal vi starte nye idretter? Aktiviteter for voksne? E-sport? Alle forslag er lov!

Prosjektet foregangsklubb skal fremme muligheten for barn og unge i Oslo å drive idrett i nærmiljøet – uten å begrenses av familieøkonomien, kulturell bakgrunn eller mangel på sportslige ferdigheter. 

At Korsvoll IL er valgt ut, innebærer at vi skal gå foran i arbeidet med å være en klubb som tilbyr idrett for alle. Det betyr en klubb som har sunn drift og som tilbyr et lokalt idrettstilbud med lav terskel for deltakelse – og som klarer å holde på barna gjennom ungdomsårene. 

Vi i hovedstyret ser det som en anerkjennelse av alt det gode arbeidet som legges ned av alle med verv og engasjement for klubben vår nå og tidligere. Så langt har Oslo Idrettskrets bevilget 200.000 til Korsvoll IL som en del av dette prosjektet. 

Første mulighet til å høre mer om foregangsklubb blir på årsmøtet vårt 21. mars og vi håper mange vil komme for å få vite mer. I tillegg blir det vanlige årsmøtesaker. Tidligere leder av Korsvoll IL, og idrettspolitisk rådgiver i NIF, Per Tøien er ordstyrer. 

Jeg håper også å se deg der. Å engasjere seg i Korsvoll IL er noe av det som har gitt meg mest glede de siste to årene. Vi ser at arbeidet vi gjør skaper resultater i nærmiljøet. For eksempel går prosessen med Korsvollhallen som planlagt og trolig kan arbeidet med anskaffelsen starte opp i høst. Det blir nye tider for de mange hundre håndballspillerne våre. 

Økonomien i idrettslaget er fortsatt solid og aktiviteten er høy. Vi har nå to ansatte i klubben – og det har lettet hverdagen for mange frivillige når det gjelder administrativt krevende oppgaver. Vi i Hovedstyret har tatt dette grepet for at det skal være gøy å være frivillig i Korsvoll IL – ikke en ekstra byrde og en bekymring. 

Det skjer viktige ting i jente- og kvinnefotballen der vi har satt oss som mål å få frem et A-lag kvinner innen 2023. A-laget menn rykket ned i år, men vi går på med nytt mot og har startet et prosjekt for å få frem flere egne juniorspillere til A-laget, slik at vi om noen år kan ha et A-lag med sterk lokal tilknytning. 

Selv kaster jeg inn håndkleet etter to år som leder. Etter at jeg ble valgt til nestleder i Oslo Idrettskrets i fjor sommer, strekker ikke tiden til med to så krevende verv. Som nestleder i OIK vil jeg bruke Korsvoll IL og alle dere engasjerte frivillige og tillitsvalgte som rådgivere. Mange av dere har jeg bedt om råd allerede – og kom gjerne med forslag og innspill til hva vi bør jobbe med og hvordan vi skla løse de utfordringene som Osloidretten har. 

Vi sees på årsmøtet! 


Sporty hilsen

Elisabeth Skarsbø Moen

LederÅrsmøte Korsvoll IL 21.03.2019

Postet av Korsvoll IL den 28. Feb 2019

https://azure.content.bloc.net/redactor/200000195/1471/2018/2/21/636548508239776897korsvoll-il-logo.png?&width=1024&quality=90

Korsvoll IL innkaller til

ÅRSMØTE

på Korsvollhuset

Torsdag 21. mars 2019 klokken 19.00

(Dørene åpner kl. 18:30, enkel bevertning)

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av referent, møteleder og 2 til å underskrive protokoll

3. Referat fra årsmøtet 22. mars 2018 

4. Beretning for 2018 

5. Regnskap for 2018 

6. Budsjett for 2019 

7. Fastsettelse av medlemsavgift og treningsavgifter

8. Korsvoll IL som foregangsklubb

9. Innkomne forslag 

10. Valg 


Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. epost til post@korsvollil.no innen torsdag 7. mars 2019. Møtet er kunngjort ved e-post til alle medlemmer samt på nettsiden til korsvollil.no

Årsberetningen og øvrige dokumenter vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. torsdag 14. mars 2019. 

Styret håper at Korsvoll ILs medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv klubb i Korsvoll IL.

Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll ILÅrsmøte Korsvoll fotball yngres 28.02.kl 20.00

Postet av Korsvoll IL den 4. Feb 2019

INNKALLER MED DETTE TIL ÅRSMØTE FOR KORSVOLL FOTBALL YNGRES AVDELING PÅ KORSVOLLHUSET TORSDAG 28. FEBRUAR KL 20:00


Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte i Korsvoll Fotball Yngres (KFY).

Torsdag 28. februar kl. 20
Sted: Korsvollhuset


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. KFYs beretning for 2018
 3. Regnskap for 2018
 4. Budsjett for 2019
 5. Behandling av sak: "Godkjenning av Sportlig Plan flyttes fra årsmøtenivå til styrenivå"
 6. Innkomne forslag
 7. Valg


Eventuelle saker som ønskes på agendaen må meldes inn til sportslig leder Andreas Aarnes innen 20. februar:  andreas@korsvollfotball.no. Møtet er kunngjort ved e-post og på korsvollil.no

Vi håper flest mulig som bryr seg om fotball for barn og unge på Korsvoll vil delta.  Vel møtt!

Hilsen Styret i KFY

Lars Etholm (leder), Christian Brinch, Jarle Svanæs, Salve Jortveit, Stig Markus Hovdal, Julie Høydal Davik, Line Dugstad og Andreas Aarnes (sportslig leder KFY).Levert av IdrettenOnline