Treningsavgifter og kontigent i Korsvoll IL

KFY styret, 27. mai 2023.

Gjennom perioden med nedstengninger på grunn av Coronaviruset har vi utsatt å øke treningsavgiftene. Nå øker vi treningsavgiftene og legger i noen grad om systemet for fakturering. Vi øker avgiftene fordi vi i dag går med underskudd. Vi har både lavere priser og forsøker å gi et bedre tilbud enn naboklubbene våre. Sånn vil det fortsatt være.

I tillegg til prisøkningen, vil vi legge noe mer av prisen i ungdomsfotballen på vintertreningsavgiften. Vi har tidligere hatt en vintertreningsavgift som bare såvidt har vært nok til å dekke driften av banen.

I bunn ligger kontigenten i idrettslaget, for tiden 400 kr, med noe rabattmuligheter gjennom familiemedlemskap. I tillegg til kontigent, må man betale treningsavgift når man spiller fotball. Treningsavgiften faktureres i april, med halv avgift for de som begynner på fotball etter sommeren og dekker perioden 1. april-31. oktober, mens vintertreningsavgiften faktureres i november og dekker perioden 1. november-31. mars. Vi fakturerer vanligvis ikke vintertreningsavgifter for barna som trener inne i kommunale gymsaler.


Treningsavgifter, barn

Prisene våre vil vinteren 2022/2023 og sesongen 2023 etter planen være som følger:


Treningsavgift

Vinteravgift

Seriespill

Foreldretrenere

4-5 år

660 krvarierer

6 år:

660 krja, oppstart av årgang

7 år:

880 krja

8-10 år:

1.540 kr

1.100 kr per trening i uka. (550 i helg)

ja

ja

11 år:

1.760 kr

1.100 kr per trening i uka. (550 i helg)

ja

ja

12 år:

2.750 kr

1.100 kr per trening i uka. (550 i helg)

ja

ja, men ansatt trener har hovedansvar

En viktig del av treningstilbudet for barna i Korsvoll IL er Korsvollakademiet. Korsvollakademiet drives på ettermiddagstid av kompetente ansatte trenere. Barna i Korsvoll har lagstrening med årgangen 1-2 ganger i uka og har fotballtilbud utover det gjennom Korsvollakademiet og KA+. De minste barna vil ha tilbud om KA kids i helg.


Treningsavgifter, ungdom

Treningsavgifter for ungdom vil først og fremst avhenge av aktivitetsnivå, ikke kjønn eller alder. Klubben tilbyr imidlertid ikke en full meny av forskjellige aktivitetsnivåer - dette avgjøres spesifikt for hver årgang i samarbeid mellom spiller/foreldregruppe/hovedtrener og sportslig leder. 

Som eksempel vil G13 kommende sesong ha tilbud om 2 eller 3-4 treninger i uka, med mulighet for å trene 0, 2 eller 3-4 ganger i uka på vinteren.


Antall treninger / uke

Treningsavgift

Vinteravgift

1

2.750 kr

1.650 kr

2

4.950 kr

2.750 kr

3

7.150 kr

3.850 kr

4+

8-800 kr

4.950 kr

Det vil ikke vanligvis gis refusjon av treningsavgift fordi man trener mindre enn planlagt eller fordi man slutter midt i sesong. Dersom man planlegger å slutte midt i sesong, for eksempel fordi man skal flytte, er det viktig å informere årgangsansvarlig om dette så tidlig som mulig.

Klubben har som mål å arrangere treningsleire / fotballskoler for både barn og ungdom i tillegg til den vanlige treningen. Dette kan være i vinterferie, Kristi himmelfartshelg, sommerferie og høstferie. Den ordinære treningsavgiften dekker ikke disse arrangementene.

Det er ikke meningen at det skal være så dyrt å spille fotball at noen blir hindret fra å delta.

Det er ønskelig fra klubbens side at familier som har utfordringer med å betale treningsavgift tar kontakt med klubben, så ser vi om vi finner en løsning.