Treningsavgiftene 2024


Treningsavgiften er den desidert viktigste inntektskilden til håndballgruppa og utgjør ca 50 % av de totale inntektene. Resterende inntekter kommer fra offentlige tilskudd og inntekter fra kamparrangement og hallvakter i Korsvollhallen og Kringsjåhallen.

Treningsavgiften benyttes til felles driftsutgifter, som hovedsaklig er lønn til trenere, hallleie, serie- og cup-påmelding, drakter og utstyr.


Treningsavgiftene settes i forhold til alder, aktivitets- og kostnadsnivå og følger NHFs årsklasser. For sesongen 2024 er treningsavgiftene satt til:

 

GrupperVåren 2024Høsten 2024Kommentar
Senior damer 1800 Kommer

Junior 2100
 Kommer

G/J14 - G/J16 3450
 Kommer
Våren 2024: født 2009 eller tidligere.
G/J13 3000
 Kommer

G/J12 2200 Kommer

G/J111750 Kommer

G/J101450 Kommer
Våren 2024: født 2013. Høsten 2024: født 2014.
G/J91200 Kommer

G/J81000.-Kommer

G/J7800.-Kommer

G/J6800.-Kommer
Våren 2024: født 2017. Høsten 2024: født 2018.


Fakturering

Treningsavgiften faktureres i Spond. Vær oppmerksom på at et medlem bare kan ha en betalingskontakt i Spond.Ta kontakt på medlemsservice@korsvollil.no hvis behov for å endre betalingskontakt.

Treningsavgiftene for 2024 er justert i forhold til 2023 for å ta hensyn til den generelle prisøkningen samt økt sportslig satsning i klubben. På årsmøtet i klubben 19. mars 2024 ble undergruppene gitt fullmakt til å fastsette treningsavgiftene for 2024 i hht. budsjett. Betalingsgebyr til Spond/Stripe kommer i tillegg.

Alle skal få være med i Korsvoll så sliter du med å betale treningsavgiften finner vi en løsning sammen med deg. Ta evt. kontakt med medlemsservice@korsvollil.no eller håndballgruppa på e-post korsvollil@ronhandball.no


Oslo 22. mars 2024

Styret