Treningsavgiftene 2023


Treningsavgiften er den desidert viktigste inntektskilden til håndballgruppa og utgjør vel 50 % av de totale inntektene. Resterende inntekter kommer fra offentlige tilskudd og inntekter fra kamparrangement og hallvakter i Korsvollhallen og Kringsjåhallen.

Treningsavgiften benyttes til felles driftsutgifter, som hovedsaklig er lønn til trenere, hallleie, serie- og cup-påmelding, drakter og utstyr.


Treningsavgiftene settes i forhold til alder, aktivitets- og kostnadsnivå og følger NHFs årsklasser. For 2023 er treningsavgiftene satt til:

 

GrupperVåren 2023Høsten 2023Kommentar
Senior damer1800.- 1800.-
Junior2000.-2100.-
G/J14 - G/J16 2500.-2650.-Våren 2023: født 2008 eller tidligere.
G/J132000.-2200.-
G/J121750.-1850.-
G/J111500.-1600.-
G/J101200.-1300.-Våren 2023: født 2012. Høsten 2023: født 2013.
G/J91000.-1100.-
G/J8900.-950.-
G/J7750.-800.-
G/J6600.-650.-Våren 2023: født 2016. Høsten 2023: født 2017.


Fakturering

Treningsavgiften faktureres i Spond. Vær oppmerksom på at et medlem bare kan ha en betalingskontakt i Spond.Ta kontakt på medlemsservice@korsvollil.no hvis behov for å endre betalingskontakt.

Treningsavgiftene for høsten 2023 er justert litt i forhold til våren 2023 for å ta hensyn til den generelle prisøkningen.

Alle skal få være med i Korsvoll så sliter du med å betale treningsavgiften finner vi en løsning sammen med deg. Ta evt. kontakt med medlemsservice@korsvollil.no eller håndballgruppa på e-post korsvollil@ronhandball.no


Oslo 22. mars 2023

Styret