Prosess for varsling i Korsvoll IL


I Korsvoll IL skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I Korsvoll IL tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. 


Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i idrettsforbundet om du er usikker. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/mer-om-tema/


Hvor sendes varselet?

Korsvoll IL mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det våre administratorer (Anne-Lise Hektoen og Magne Brekke) som tar imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med klubben v/styreleder Mathias Falch, 938 65 362.


Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!

I Korsvoll IL har vi gode rutiner er for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Klikk deg videre om du ønsker du vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak:

    Informasjon til deg som ønsker å varsle

    Saksgang i en varslingssak

Si ifra her