Korsvollakademiet


Hva er Korsvollakademiet?

Vi ønsker å gi et best mulig tilbud til flest mulig. Korsvollakademiet er et populært aktivitetstilbud til de som ønsker ekstra fotballtrening etter skoletid.


PappaperspektivMålgruppen er barneskolebarn i nærmiljøet som ønsker mer organisert trening enn det de får gjennom laget sitt. Deltakerne på Korsvollakademiet vil følge treninger og kamper med laget sitt som vanlig. Det er ikke et krav om å gå på Korsvoll barneskole, eller spille fotball i Korsvoll, for å kunne delta.

  • Vi vil legge vekt på allsidig og lystbetont aktivitet.
  • Vi vil utvikle deltakernes ferdigheter med ball.
  • Vi vil sette fokus på gode holdninger og verdier.


Når arrangeres Korsvollakademiet?

Treningene vil foregå på Korsvoll kunstgress og er delt i tre perioder. Vårperioden er april til og med siste skoleuke i juni. Høstperioden er fra skolestart i august og ut oktober. Vinterperioden er fra november og ut mars. Treningene starter opp fra ca kl 14:00.

Økter på vinter KA vil utgå dersom det er -10 eller kaldere. Det samme gjelder dersom det er meldt mye snø og vi ikke klarer fjerne snøen raskere enn den kommer. Beslutning vedrørende gjennomføring av trening vil tas utfra en totalvurdering. Det vil her bli sendt ut melding i Spond til alle foresatte de dagene det utgår. 

Korsvollakademiet følger skoleruta når det gjelder både ferier, helligdager og fridager.


Hvordan fungerer tilbudet?

Slik ser en typisk økt på Korsvollakademiet ut:

  • På våren vil 1. klassinger bli fulgt ned til banen av en av instruktørene (han/hun står ved skoleporten kl 13.45). Disse skal da skifte og evnt. spise i garderobene.
  • Baller blir sluppet ut på banen kl 14.00 med mulighet for fri lek fram til kl 14.20.
  • Det blir da gjennomført en felles oppvarming.
  • De deles inn i differensierte grupper med hver sin instruktør.
  • Gruppene gjennomfører deløvelser og spill.
  • De siste ti minuttene vil gruppene samles og prate om hvordan økten har vært. Det vil også være rydding i denne tiden.

Gruppeinndelingen vil være basert på holdninger, motivasjon og ferdigheter slik at man får mest mulig homogene grupper. Dette betyr at gruppene kan gå på tvers av årganger. Det vil bli tatt sosiale hensyn slik at spillerne alltid har noen på samme alder i gruppen sin. Gruppene kan variere fra uke til uke og mange spillere vil være på et rulleringsystem slik at det er en variasjon i hvem de trener sammen med.

Vi gjør oppmerksom på at Korsvollakademiet ikke er en erstatning for Aktivitetsskolen. Det er god trenertetthet, men ikke nok til at vi kan følge opp barn som ikke ønsker være med på fellesopplegget. Det er ønskelig at de selv er motiverte for å spille fotball. Vi ber om forståelse for dette!

Det er krav om leggbeskyttere gjennom hele økten og det er anbefalt å ha med drikkeflaske og litt mat for de som har behov for ekstra energi.


Mål for Korsvollakademiet

Fotball vil være hovedaktiviteten, med ulike ferdighetstemaer hver uke. I tillegg til å bedre deltakernes ferdigheter med ball, har vi også fokus på å utvikle gode holdninger og verdier. Treningen skal være lystbetont.

Priser 2022

Antall dager per ukeVår (11 uker)Høst (11 uker)Vinter (18 uker)
11.650,-1.650,-2.420,-
22.420,-2.420,-3.850,-
33.190,-3.190,-
5.170,-
43.850,-3.850,-
6.270,-
54.290,-4.290,-
7.400,-


For ytterligere spørsmål; send mail til korsvollakademiet@korsvollil.no