Unified gruppa er et lavterskeltilbud for personer med ulike typer utviklingshemning, og har deltagere med blant annet Down syndrom og CP.

Gruppen består av ca 20 unge voksne/voksne som møtes for trening en gang i uken, onsdager kl 17-18 på Korsvoll skole. Treningen er lagt opp med bruk av begge gymsaler (nivåinndelt), og med en hovedtrener og 2 assistent-trenere.

Nye deltagere er velkomne, både jenter og gutter.


Kontaktperson: Roar Grønvold, rost-gr@online.no.