Nye spilledrakter for KIL!

Postet av Korsvoll IL den 17. Des 2020

På Ekstraordinært Årsmøte 17.12.20 ble nye spilledrakter for KIL vedtatt. 

Valget ble på kornblå trøye med marineblå profiler, marineblå shorts og marineblå sokker. 

Som presentert i ekstraordinært årsmøte, er ny utstyrsleverandør for 2021-2024 Select. 

Intersport vil fortsette å være KIL's klubb-butikk også de neste 4 årene. 

Klubbkolleksjon vil bli presentert en av de nærmeste dagene. 


Ekstraordinært Årsmøte 17.12.20 for valg av nye spilledrakter for KIL!

Postet av Korsvoll IL den 3. Des 2020

https://azure.content.bloc.net/redactor/200000195/1471/2018/2/21/636548508239776897korsvoll-il-logo.png?&width=1024&quality=90

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE KORSVOLL IL

Torsdag 17. desember 2020 klokken 19.00.

I forbindelse med at Korsvoll IL har inngått ny 4-årig utstyrsavtale med Select, har styret besluttet å gjennomføre en gjennomgang av draktutformingen i klubben. 

Utforming av drakter er noe klubbens medlemmer skal ta stilling til gjennom klubbens årsmøte og for å få medlemmenes beslutning på forskjellige draktmuligheter kaller styret med dette inn til Ekstraordinært årsmøte 17.12.2020.

Medlemmer som er fylt 15 år er stemmedyktige.

Av smittevernhensyn, vil møtet gjennomføres digitalt. 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 15.12.2020 her:

 https://forms.gle/nsQGQzLWzajh265Y9

 Det er viktig for styret å vite hvem som ønsker å delta, slik at vi før møtet kan oversende møtelink.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent og to personer til å signere protokoll
 4. Valg av spilledrakter

 

Saksdokumenter er fra d.d. (03.12.2020) tilgjengelig på www.korsvollil.no.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll IL


Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 17.12.2020.docx

Draktpresentasjon.pdf

Bakgrunn drakter til valg.pdf

Ekstraordinært Årsmøte 24.06.2020

Postet av Korsvoll IL den 10. Jun 2020
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE KORSVOLL IL

Onsdag 24. juni 2020 klokken 19.00.

Av smittevernhensyn, vil møtet gjennomføres digitalt. 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 21.06.2020 her:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU4uaZpRGzVWPJ4GEgeJRlso6My5vZIWIKY8O7D1gMxzLLyA/viewform?usp=sf_link


Det er viktig for styret å vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi kan oversende link og informasjon om gjennomføringen av møtet på forhånd.

Dagsorden

1.      Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.      Valg av referent og to personer til å signere protokoll

3.      Regnskap for 2019 

 

 

 

Saksdokumenter vil være tilgjengelig på www.korsvollil.no fra onsdag 17. juni 2020. 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll IL


Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 24.06.2020.docx

Regnskap 2019 Korsvoll Idrettslag.pdf2 Kommentarer

Digitalt årsmøte Korsvoll IL onsdag 3.juni 2020 kl19.00

Postet av Korsvoll IL den 19. Mai 2020

Årsmøte i Korsvoll IL skulle vært avholdt 24. mars, men ble pga. Koronapandemien utsatt på ubestemt tid. Det er nå åpnet opp for å gjennomføre årsmøter digitalt og vi kaller derfor inn til møte i Teams. Er det noen som ikke har anledning til å delta digitalt, vil det være en mulighet for en begrenset gruppe å delta fra Korsvollhuset, med resten av møtet på storskjerm. Dørene der åpner klokken 18:30.


Onsdag 3. juni 2020 klokken 19.00.

Alle som ønsker å delta, bes om å registrere seg innen 29.05.2020 her:

 

LINK TIL REGISTRERINGSSKJEMA


Det er viktig for styret å vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi kan oversende link og informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 2. Valg av referent og to personer til å signere protokoll
 3. Referat fra årsmøtet 21. mars 2019
 4. Beretning for 2019 
 5. Regnskap for 2019 
 6. Budsjett for 2020
 7. Medlemskontingent og treningsavgifter
 8. Nye vedtekter i henhold til endret lovnorm fra Norges Idrettsforbund
 9. Innkomne forslag 
 10. Valg 

 

Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. epost til post@korsvollil.no innen
 27. mai 2020. Møtet er kunngjort ved e-post til alle medlemmer, Facebook, samt på nettsiden
www.korsvollil.no

Saksdokumenter vil være tilgjengelig på www.korsvollil.no fra onsdag 27. mai 2020. 

Styret håper at Korsvoll ILs medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv klubb i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll IL

Innkalling årsmøte Kil-2020-06-03.docx

Innkalling og agenda årsmøte Kil-2020-06-03 (1).docx

Årsberetning KIL 2019.docx

Aktivitetsrapport for Korsvoll fotball senior 2019.docx

Protokoll Årsmøte KFY_2020_signert.pdf

Korsvoll håndball - Årsberetning 2019.pdf

Korsvoll håndball - Valg 2020.pdf

Årsregnskap 2019.pdf

Budsjett 2020.pdf

Lovnorm for idrettslag Korsvoll IL.pdf

Valgkomiteens innstilling 2020.pdf

Forslag til vedtektsendringer ny lovnorm og draktfarge.pdf

Forslag til vedtektsendring kontingentstruktur.docx2 Kommentarer

Årsmøtet Korsvoll IL 24.3 avlyst.

Postet av Korsvoll IL den 16. Mar 2020

Årsmøtet til Korsvoll IL 24.3 er avlyst grunnet Corona-virus. 

Norges Idrettsforbund har gitt en ny frist for å avholde årsmøter til alle idrettslag, som er 15 Juni.

Vi kommer tilbake med ny dato og innkallelse, etter påske. 


Mvh Hovedstyret KIL
Årsmøte Korsvoll IL 2020-03-24

Postet av Korsvoll IL den 25. Feb 2020

 

ÅRSMØTE KORSVOLL IL

Korsvoll IL kaller inn til årsmøte på Korsvollhuset

tirsdag 24. mars 2020 klokken 19.00.

Dørene åpner kl. 18:30, enkel bevertning.

 

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 2. Valg av referent og to personer til å signere protokoll
 3. Referat fra årsmøtet 21. mars 2019
 4. Beretning for 2019 
 5. Regnskap for 2019 
 6. Budsjett for 2020
 7. Medlemskontingent og treningsavgifter
 8. Nye vedtekter i henhold til endret lovnorm fra Norges Idrettsforbund
 9. Innkomne forslag 
 10. Valg 

 

Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. epost til post@korsvollil.no innen tirsdag 10. mars 2020. Møtet er kunngjort ved e-post til alle medlemmer, samt på nettsiden www.korsvollil.no

Årsberetningen og øvrige dokumenter vil være tilgjengelig på korsvollil.no fra tirsdag 17. mars 2020.

Styret håper at Korsvoll ILs medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv klubb i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll IL
Nabomøte om Korsvollhallen

Postet av Korsvoll IL den 28. Jan 2020

Tirsdag 28.januar ble det avholdt informasjonsmøte om byggingen av Korsvoll Flerbrukshall, barnehage og forsamlingslokale. 

For å få mer informasjon om byggearbeidet, gå inn på Oslo Kommunes nettside:

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/korsvoll-flerbrukshall-forsamlingslokale-og-barnehage/#gref

Her kan dere og melde dere på elektronisk nyhetsbrev, og få oppdatert informasjon rett i din mailboks. 

 

Planlagt oppstart: Høst 2020

Planlagt ferdigstillelse: Sommer 2022