Roller i fotballen

Korsvoll er, som alle andre klubber, 100 % avhengige av frivillighet. Det betyr at man som foresatt er nødt til å ta på seg frivillige oppgaver med ujevne mellomrom. For å sørge for at man kommer godt forberedt, skal vi holde disse sidene oppdatert med hva slags ansvar som tilhører de ulike oppgavene.