Loppetassen bronserunde

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 18. Nov 2017

Helgen 18-19. november har Korsvoll G/J2010 og G/J2011 deltatt på sin aller første minihåndballturnering, Loppetassen bronserunde

Korsvoll har hatt med 9 lag og nærmere 50 spillere på denne turneringen som arrangeres i flere haller i regionen. Først er det høytidelig innmarsj, deretter spiller alle 4 kamper og til slutt blir det premieutdeling.

Fra Njårdhallen lørdag formiddag rapporter J2010 om super innsats og en morsom dag for store og små. Det samme regner vi med var tilfellet for G2010 i Skedsmohallen lørdag ettermiddag og G/J2011 i Teglverkshallen søndag formiddag.

Vi i Korsvoll håndball håper at treningene på Korsvoll skole og Loppetassen blir starten på et langt og morsomt håndball-liv, og vinteren 2018  blir det flere muligheter til å være med på minihåndballturneringer for da arrangeres Loppetassen sølvrunde, gullrunde og rett før påske stjernerunden!

Korsvoll håndball J15, J16 og G16 på tur til Kristiansand

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 1. Nov 2017

Trollcup Håndball er en av Kristiansands eldste håndballturneringer og ble i år arrangert 27-29. oktober.

Til årets turnering var det over 200 påmeldte lag og Korsvoll deltok med tre lag i J15, J16 og G16.

Både J16 og G16 kom helt til semifinalen i A-sluttspillet. 


Lagene tok toget sørover fredag ettermiddag og buss hjem igjen søndag kveld.


Flott turnering og god stemning!
Tips fra regionens informasjonsmøter for trenere høsten 2017

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 1. Okt 2017

Tirsdag 26. september holdt  NHF region Øst informasjonsmøter for barne- og ungdomstrenere på Korsvollhuset.


Husk:

 • Fødselsdato må alltid føres på kamprapporten selv om den er skrevet ut av arrangør
 • Legg inn spillerstallen i TurneringsAdmin (TA), da får man beskjed hvis en spiller ikke har betalt lisens (fra 13 år)
 • Nye ballstørrelser denne sesongen, bl.a. 
  • 6- og 7-åringene skal bruke mykball str 00
  • 8- og 9-åringene skal bruke vanlig ball str 00
  • gutter og jenter bruker samme ballstørrelse tom. 16 år


Noen anbefallinger:
Velkommen til håndballtrening for gutter og jenter født 2010 og 2011

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 12. Sep 2017

Da ønsker vi gutter og jenter født 2010 og 2011 velkommen på håndballtrening:

 • Jenter/gutter 2011: mandag kl. 17-18
 • Jenter 2010: tirsdag kl. 17-18
 • Gutter 2010: torsdag kl. 18-19

Treningene er i gymsalene på Korsvoll skole og det legges vekt på lek og moro med håndball.

Vinteren 2017-18 deltar 6- og 7-åringene med lag på Loppetassen, en minihåndballturnering i regi av Norges håndballforbund, region Øst.

Korsvoll håndball er en foreldredrevet klubb så har du litt håndballerfaring og anledning til å bidra ta kontakt med treneren eller klubben på korsvollil@ronhandball.no

Nye spillere er velkomne gjennom hele sesongen som varer til april/mai.

Påmelding til Korsvoll IL, håndball, via Min Idrett, se mer informasjon her.

Velkommen på håndballtrening!Informasjon ved start av sesongen 2017-2018

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 9. Aug 2017

Her følger litt informasjon fra styret som det er viktig at alle oppmenn/lagledere leser og følger opp:


Treningstider:

Se http://www.korsvollil.no/p/123...

Hvis noen lag som bytter tid, gi beskjed til alh@teleplan.no

Kringsjåhallen er åpen fra 15. august, alle haller andre haller er åpne fra mandag 21. august. De som ikke starter trening i uke 34 må gi beskjed slik at hallvaktene evt. kan møte seinere de første ukene.


Alle lag bør ha nøkkel til klubbrommet i Kringsjåhallen. Ta kontakt med alh@teleplan.no hvis dere ikke har det. På klubbrommet er det baller til de yngste, noe treningsutstyr, sportstape og isposer.

Vi har også noe utstyr i Nydalen, disse er i lagerrom 2 og tilsynsvakten har nøkkel. 


Styret i håndballgruppen høsten 2017:

Styreleder og registeransvarlig: Anne-Lise Hektoen - G06

Økonomiansvarlig: Karl Ove Vika Sørensen - J05

Sportslig leder: Anders Ljungqvist - G01

Dommeransvarlig: Knut Blaker - J05

Hallansvarlig Kringsjåhallen: Per Haagensen - J05/J08


Kontaktinformasjon finner dere her.


Ansvar kamparrangement:

Arrangementsansvarlig: Marit Mjørud, 959 45 901, mmjorud@hotmail.com - G05

Innkjøp kamparrangement: Her trenger vi 1-2 frivillige


Kampoppsett:

Endelig kampoppsett blir publisert på https://www.handball.no/ ca 15. august.

For å finne et eller flere lags kamper gå til KAMPER > Klubbdagbok og velg

Region: NHF Region Øst

Klubb: Korsvoll IL

Velg deretter de aktuelle lag, den aktuelle perioden og Vis kamper.


Medlemsskap og spillerlister for lagene:

For å delta i Korsvollhåndballs aktiviteter (treninger og kamper) må man være medlem av idrettslaget. Innmeldingen skjer via Norges Idrettsforbunds "Min idrett" sider. Min idrett benyttes også til inn- og utmelding av håndballgruppen og oppdatering av personalia. Se her for mer informasjon.

Spillerlistene fra Min idrett brukes som grunnlag for fakturering av treningsavgiften for høsten 2017.

Vi ber om at alle oppmenn informerer gamle og nye spillere om bruk av Min Idrett. Alle oppmenn må også melde fra til alh@teleplan.no hvilke spillere som er barn av trenere. Frist 15. september.

Spillerlisens:

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Lisensen forfaller til betaling 01.09 og har gyldighet fram til 31.08 det påfølgende år.

For spillere som fyller 13 år i 2018, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.2018 - 31.08.2018, frist 1. januar 2018. Lisensbeløpet går til dekning av NHFs utgifter til utøverforsikringen, Håndballmagasinet og utviklingsmidler regionalt og sentralt.

Lisensen skal betales via Min Idrett, mer informasjon på https://www.handball.no/nyhete...


NB: Ingen spiller over 13 år har lov til å spille kamp uten å ha betalt lisensen. Det foretas kontroller utover høsten og klubben får bøter som viderefaktureres den enkelte spille ved manglende innbetaling av lisensen.


Trenere og oppmenn/foreldrekontakter:

Endringer i kontaktinformasjon til trenere og oppmenn sende til alh@teleplan.no


Politiattest:

Minner om at alle over 15 år som har et tillits/ansvarsforhold med barn/ungdom under 18 år, dvs. trenere og lagledere/oppmenn, skal ha politiattest. Se klubbens rutiner for dette på http://www.korsvollil.no/p/139...


Foreldremøte:

Alle lag bør avholde et foreldremøte i begynnelsen av hvert semester. Styret bør informeres om møtet, slik at en fra styret evt. kan delta eller komme med innspill til møtet.

Vi kan låne Glasshuset i Kringsjåhallen og Korsvollhuset gratis. For å avtale lån kontakt:

Glasshuset: Margrethe Bøe, margrethe.boe@bna.oslo.kommune.no

Korsvollhuset: Se http://www.korsvollil.no/p/139...


Dugnadsarbeid:

Marit vil sende ut oversikt over hvilke lag som har ansvar for kamparrangement i helgene høsten 2017. Første arrangement i Kringsjåhallen er 3-4.september.

Per har sendt ut oversikt over hvilke lag som har ansvar for tilsynsvakter i Kringsjåhallen.

De eldste årgangene har Åpen bane vakter på Korsvoll huset. For dette får laget 3000.- til laget. Anne-Lise sender ut vaktforespørsel til oppmenn for ungdomslagene. Høsten 2017 blir 2005 og 2004 tildelt vakter før eldre lag.


Kamparrangement i treningstiden:

Hvis dere omberammer kamper til egen treningstid så skal man selge billetter og ha minikiosk på tribunen. Dette for å dekke i alle fall deler av dommerutgiftene. Ta kontakt med Marit, mmjorud@hotmail.com, for å få pengeskrin og nøkler.


Drakter:

Det er viktig at alle lag som har fått nye drakter samler inn sine gamle drakter slik at de kan gå i “arv” til yngre lag. Legg draktene i pose merket med hvilket lag de kommer fra/passer til og legg på klubbrommet i Kringsjåhallen, lever til Anne-Lise i Svensenga 174 eller legg i vaktrommet i Kringsjåhallen merket Korsvoll håndball v/Anne-Lise og send mail til alh@teleplan.no


korsvollil.no

Korsvoll IL har websiden korsvollil.no. Her legges det opp til at alle lag skal ha en egen lagside. Klubbens styre anbefaler at korsvollil.no brukes aktivt til informasjonsdeling om gruppene og lagenes aktivitet. Rutiner for bruk av korsvollil.no og brukernavn kan fås ved å sende mail til alh@teleplan.no


Noe dere lurer på?

Ta kontakt med en av oss i styret.


Lykke til med sesongen 2017/2018!Årsmøte i Korsvoll håndball

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 21. Feb 2017

Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

på Korsvollhuset

Tirsdag 14. mars 2017 klokken 20.00


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Referat fra årsmøtet 8. mars 2016
 4. Beretning for 2016
 5. Regnskap for 2016
 6. Budsjett for 2017
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. epost til korsvollil@ronhandball.no innen 3. mars 2017. Møtet er kunngjort ved e-post, på korsvollil.no og ved oppslag i nærmiljøet.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. tirsdag 7. mars 2017.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball


Referat – årsmøte Korsvoll håndball 08.03.2016 signert.pdf

Årsberetning 2016 Korsvoll håndball.pdf

Håndball økonomi - resultat 2016 og budsjett 2017.pdf

Valg 2017.pdf