Velkommen til Intersport 4'er runde i Korsvollhallen 2. mars

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 28. Feb 2024

Velkommen til Intersport 4'er runde for gutter og jenter 8 år i Korsvollhallen!

Vi gleder oss til besøk fra 7 forskjellige klubber; Kjelsås, Nit/Hak, Njård, Sagene, Ullern, Øvrevoll Hosle og Årvoll. 

Kiosken er åpen og alle er velkommen innom!

Håndballforbundet vil i forbindelse med Intersport 4'er rundene kåre sesongens beste arrangør og vi håper du stemmer på Korsvoll via denne linken: https://surveys.enalyzer.com/?pid=q2kn2n8m

eller ved å skanne QR-koden på bildet under. Avstemmingen åpner lørdag kl 9.
Innkalling til årlig møte i Korsvoll IL Håndball

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 9. Feb 2024

 


Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRLIG MØTE

onsdag 13. mars 2024 klokken 20.00

i forsamlingssalen i Korsvoll Flerbrukshall


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Referat fra årlig møte 8. mars 2023
 4. Beretning for 2023
 5. Regnskap for 2023
 6. Budsjett for 2024
  1. Treningsavgifter
 7. Innkomne forslag
  1. Oppdatert strategi og ny visjon
  2. Felles innkjøp av baller til sesongen 24/25
 8. Valg - kandidater til styret i 2024, velges formelt på klubbens årsmøte 19. mars


Eventuelle saker som ønskes på agendaen må sendes til styret pr. e-post til korsvollil@ronhandball.no innen 5. mars 2024. Møtet er kunngjort via Spond og på korsvollil.no.

Beretningen og øvrige dokument vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. onsdag 6. mars 2024.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball


Korsvoll håndball aktivitetsrapport 2023.pdf

Regnskap 2023 og budsjett 2024 Korsvoll håndball.pdf (foreløpig før revisjon av ekstern revisor)

Forslag til treningsavgifter 2024.pdf

Forslag fra Sportslig Utvalg.pdf

Forslag - Felles innkjøp av baller.pdf

Korsvoll håndball - Valg 2024.pdf