Politiattest

Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest fra personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, i den anledning er det utarbeidet en veileder for idrettslagene om håndteringen av ordningen. (ref. NIF)


Hvordan håndterer vi politiattest i Korsvoll IL

Korsvoll IL krever attest fra alle over 15 år som skal ha tillits/ansvarsforhold ovenfor mindreårige barn opp til 18 år, dette gjelder for trenere, oppmenn og lagledere. Attesten skal ikke være eldre enn 3 år.Fremgangsmåte:  1. Klubben v/ Lars Etholm, larsetholm@hotmail.com (fotball) eller Anne-Lise Hektoen (håndball) fyller ut en bekreftelse på formål for attesten som skal sendes inn sammen med søknaden.
  2. Er du over 18 år søker du elektronisk, se link her.
  3. Er du under 18 år fyller du ut skjema på papir, skjemaet finner man her.
  4. Etter behandling hos politiet får den enkelte politiattesten tilbake i posten.
  5. Attesten skal da forevises Korsvoll IL:
    1. Fotball v/ Lars Etholm, larsetholm@hotmail.com, enten ved å møtes eller gjennom å sende pdf-filen.
    2. Håndball v/Anne-Lise Hektoen, 9306 7170, alhektoen@gmail.com
For personer under 18 år må søknaden undertegnes av foresatte.Levert av IdrettenOnline