Vi tar i bruk Sponds klubbløsning

Postet av Korsvoll IL den 4. Jun 2019

Styret i Korsvoll IL besluttet i styremøte 4. juni å ta i bruk Sponds nye klubbløsning.

Så godt som alle barne- og ungdomslagene i både håndball og fotball benytter Spond i sin administrasjon og kommunikasjon. I Spond administrerer man "grupper", og hver lagleder/trener/årgangsansvarlig i klubben har opprettet egne, frittstående Spond-grupper for sitt lag/årgang.

Spond har nå lansert en klubbløsning som i korthet innebærer at klubben får oversikt over alle klubbens Spond-grupper og får satt dem i en hensiktsmessig struktur etter idrettsgruppe, aktivitet og alder.

Under vises Korsvolls pilot-Spond-grupper, Korsvoll Fotball G13/2006, G17 og J19, i et klubbhierarki:

For den enkelte Spond-bruker, både medlemmer og administratorer, vil innlemming av gruppen i klubbløsningen knapt merkes . Man kan imidlertid se at gruppen er med i klubbløsningen under gruppens innstillinger med et nytt felt "Klubb":

Videre vil rollene som gruppenes administratorer tildeles, og deres privilegier, være spesifisert av klubben og kan ikke endres i appen:

 

Løsningen gir følgende umiddelbare fordeler:

  • Klubben for oversikt og kontroll over klubbens Spond-grupper

  • Muliggjøre validering av informasjon i medlemsregisteret (KlubbAdmin) mot informasjonen i Spond (dog manuelt, da Spond ikke er integrert med Min idrett)

  • Enkelt for klubben å kommunisere med medlemmene via Spond

  • Enhetlige gruppenavn og administrative roller og rettigheter

  • Enklere for klubben å få  innsyn i kommunikasjonen i det enkelte lag

Vi regner også med at det blir enklere å administrere Sponds cashback med bruk av klubbens bankkonto og godskriving til lagskassene. Vi oppfordrer lag/grupper som ikke allerede bruker Sponds cashback, til å ta i bruk denne muligheten til lettjente penger til laget.

Løsningen påfører ikke klubben noen endring i dagens klubbdrift (medlemsregistrering, fakturering, etc.) og Spond gis ikke tilgang til klubbens øvrige data (f.eks. medlemsregisteret i KlubbAdmin).

Migrasjon av dagens Spond-grupper

Spond har gjort det enkelt å migrere dagens Spond-grupper inn i klubbløsningen, og dette vil gjøres sentralt av sportslig ledelse i Håndball/Fotball i samarbeid med klubbens medlemsansvarlige. Dagens gruppeadministratorer vil i utgangspunktet ikke måtte gjøre annet enn å motta en lenke til en administrasjonside der de gir klubben tilgang til å legge inn gruppa.

Klubbløsningen legger opp til at hver årsklasse/årgang er en hovedgruppe med evt. undergrupperinger som lag, treningsgrupper, hospitanter, osv som undergrupper. Pr. i dag har klubben bl.a. i ungdomsfotballen operert med en kvasi-klubbløsning med årganger som undergrupper (eksempelvis undergruppe J2003 i hovedgruppe "Korsvoll Jenter Ungdom"). Her vil vi dessverre måtte opprette gruppene på nytt (vi har testet dette med J19). Imidlertid, opprettelse av nye grupper og import av medlemmene fra en eksisterende gruppene er det god støtte for. Der nye grupper opprettes, vil det være dialog med lagleder/årgangangsansvarlig om egnet tidspunkt for når man tar i bruk ny gruppe. Dette vil typisk være i mellom-/lavsesong.

Klubben har som målsetting at alle barne-og ungdomsgrupper skal være innlemmet i klubbløsningen fra skolestart høsten 2019. Klubben ønsker også at evt. spond-grupper for seniorlag innlemmes i løsningen for å kunne kommunisere med flest mulig av klubbens aktive medlemmer på en enhetlig måte.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.