Velkommen til håndballtrening for gutter og jenter født 2012

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 15. Aug 2018

Da ønsker vi gutter og jenter født i 2012 velkommen til håndballtrening:

  • mandag kl. 17-18, første gang 22. oktober

Treningene er i gymsalene på Korsvoll skole og det legges vekt på lek og moro med håndball. Nye spillere er velkomne gjennom hele sesongen som varer til april/mai.

Korsvoll håndball er en foreldredrevet klubb så har du anledning til å bidra ta kontakt med klubben på mail til korsvollil@ronhandball.no

Vinteren 2018/19 deltar 6- og 7-åringene med lag på Loppetassen, en minihåndballturnering i regi av Norges håndballforbund, region Øst.

Vi bruker Spond for informasjon, påmelding til Loppetassen-turneringene mm. 

Formell påmelding til Korsvoll IL, håndball, gjøres via Min Idrett, se mer informasjon her.

Velkommen på håndballtrening!Håndballskole i høstferien 2018 - flyttet til Grefsenhallen!

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 15. Aug 2018

I høstferien arrangerer Korsvoll håndball REMA 1000 håndballskole. Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09:00-15:00 i Grefsenhallen(!). Hallen er åpen fra kl. 08:30-15:30.

REMA 1000 håndballskole er et tilbud til alle barn i 1-6. klasse, uansett nivå. På håndballskolen blir det lek og moro med ball, konkurranser, nye venner og godt felleskap.

Trenere vil være tidligere og nåværende spillere i Korsvoll håndball.

Link til påmeldingen finner dere på https://www.handball.no/regioner/region-ost/nyheter-ro/2018/09/ledige-plasser/

Korsvoll IL finner dere under NHF Region Øst.

Det blir servert lunsj og frukt alle dager. Alle deltagere får ball og T-skjorte.

Pris: 500.-

Påmeldingsfrist torsdag 20. september.


Merk: Håndballskolen er flyttet til Grefsenhallen fordi Kringsjåhallen 26.09 ble stengt på ubestemt tid pga. en løs radiator i taket som gjorde at alle må kontrolleres.Informasjon ved sesongenstart 2018-2019

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 15. Aug 2018

Her følger litt informasjon fra styret som det er viktig at alle oppmenn/lagledere leser og følger opp:


Treningstider:

Se http://www.korsvollil.no/p/123...

Hvis noen lag som bytter tid, gi beskjed til alh@teleplan.no

Kringsjåhallen er åpen fra 15. august, alle haller andre haller er åpne fra mandag 20. august. De som ikke starter trening i uke 34 må gi beskjed slik at hallvaktene evt. kan møte seinere de første ukene.


Alle lag bør ha nøkkel til klubbrommet i Kringsjåhallen. Ta kontakt med alh@teleplan.no hvis dere ikke har det. På klubbrommet er det baller til de yngste, noe treningsutstyr, sportstape og isposer.


Vi har også noe utstyr i Nydalen, disse er i lagerrom 2 og tilsynsvakten har nøkkel. 


Baller og utstyr skal ikke fjernes fra hallene!


Styret i håndballgruppen høsten 2018:

Styreleder og registeransvarlig: Anne-Lise Hektoen - G06

Økonomiansvarlig: Ole Christian Fjeld - J05

Dommeransvarlig: Knut Blaker - J05

Hallansvarlig Kringsjåhallen: Per Haagensen - J05/J08

Styremedlem: Karl Ove Vika Sørensen - J05


Kontaktinformasjon finner dere her.


Ansvar kamparrangement:

Arrangementsansvarlig: Marit Mjørud, 959 45 901, mmjorud@hotmail.com - G05

Innkjøp kamparrangement: Solveig Roggenbihl


Regionens informasjonsmøter høsten 2018:

For informasjon om regionens informasjonsmøter se https://www.handball.no/regioner/region-ost/nyheter-ro/2018/08/trenermoter/

Torsdag 19. september arrangeres møtene på Korsvollhuset. Meld dere på via Min Idrett.


Kampoppsett:

Endelig kampoppsett ble publisert på https://www.handball.no/ 15. august.

For å finne et eller flere lags kamper gå til KAMPER > Klubbdagbok og velg

Region: NHF Region Øst

Klubb: Korsvoll IL

Velg deretter de aktuelle lag, den aktuelle perioden og Vis kamper.


Omberamming:

Hvis behov for å flytte en kamp (omberamme) husk at det må skje minst 10 dager før opprinnelig kamptidspunkt! Regler for omberamming finner dere her: https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info-/lover-og-regler/omberammingsregler-ro/

Når Kringsjåhallen er reservert for håndball i helgene ser dere ved å følge arrangementsfordelings-linken fra denne siden: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/idrettsanlegg/idretthaller-i-oslo/

Ta kontakt med klubbens dommerkontakt for å skaffe dommere til omberammede kamper.


Medlemsskap og spillerlister for lagene:

For å delta i Korsvollhåndballs aktiviteter (treninger og kamper) må man være medlem av idrettslaget. Innmeldingen skjer via Norges Idrettsforbunds "Min idrett" sider. Min idrett benyttes også til inn- og utmelding av håndballgruppen og oppdatering av personalia. Se her for mer informasjon.

Spillerlistene fra Min idrett brukes som grunnlag for fakturering av treningsavgiften for høsten 2018.

Vi ber om at alle oppmenn informerer gamle og nye spillere om bruk av Min Idrett. Alle oppmenn må også melde fra til alh@teleplan.no hvilke spillere som er barn av trenere. Frist 15. september.


Spillerlisens:

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Lisensen forfaller til betaling 01.09 og har gyldighet fram til 31.08 det påfølgende år.

For spillere som fyller 13 år i 2019, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.2019 - 31.08.2019, frist 1. januar 2019. Lisensbeløpet går til dekning av NHFs utgifter til utøverforsikringen, Håndballmagasinet og utviklingsmidler regionalt og sentralt.

Lisensen skal betales via Min Idrett, mer informasjon på https://www.handball.no/nyheter/2018/08/lisens-pa-vei-ut/

NB: Fra året man fyller 13 år skal lisens være betalt for å være forsikret på trening og kamp, og for å ha lov til å spille kamp. Det foretas kontroller utover høsten og klubben får bøter som viderefaktureres den enkelte spille ved manglende innbetaling av lisensen.


Trenere og oppmenn/foreldrekontakter:

Endringer i kontaktinformasjon til trenere og oppmenn sende til alh@teleplan.no


Politiattest:

Minner om at alle over 15 år som har et tillits/ansvarsforhold med barn/ungdom under 18 år, dvs. trenere og lagledere/oppmenn, skal ha politiattest. Se klubbens rutiner for dette på http://www.korsvollil.no/p/139...


Foreldremøte:

Alle lag bør avholde et foreldremøte i begynnelsen av hvert semester. Styret bør informeres om møtet, slik at en fra styret evt. kan delta eller komme med innspill til møtet.


Vi kan låne Glasshuset i Kringsjåhallen og Korsvollhuset gratis. For å avtale lån kontakt:

Glasshuset: Margrethe Bøe, margrethe.boe@bna.oslo.kommune.no

Korsvollhuset: Se http://www.korsvollil.no/p/139...


Dugnadsarbeid:

Marit vil sende ut oversikt over hvilke lag som har ansvar for kamparrangement i helgene høsten 2018. Første arrangement i Kringsjåhallen er 2. september. Instrukser mm. finner dere her.

Per sender ut oversikt over hvilke lag som har ansvar for tilsynsvakter i Kringsjåhallen.

De eldste årgangene har Åpen bane vakter på Korsvoll huset. For dette får laget 3000.- til laget. Anne-Lise sender ut vaktforespørsel til oppmenn for ungdomslagene. Høsten 2018 blir 2006 og 2005 tildelt vakter før eldre lag.


Kamparrangement i treningstiden:

Hvis dere omberammer kamper til egen treningstid så skal man selge billetter og ha minikiosk på tribunen. Dette for å dekke i alle fall deler av dommerutgiftene. Ta kontakt med Marit, mmjorud@hotmail.com, for å få pengeskrin og nøkler.


Drakter:

Det er viktig at alle lag som har fått nye drakter samler inn sine gamle drakter slik at de kan gå i “arv” til yngre lag. Legg draktene i pose merket med hvilket lag de kommer fra/passer til og legg på klubbrommet i Kringsjåhallen, lever til Anne-Lise i Svensenga 174 eller legg i vaktrommet i Kringsjåhallen merket Korsvoll håndball v/Anne-Lise og send mail til alh@teleplan.no


Noe dere lurer på?

Ta kontakt med en av oss i styret.


Lykke til med sesongen 2018/2019!Fjordcup 2018

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 29. Mai 2018

Siste fredag i mai var det stor aktivitet ved Korsvollhuset da vel 260 spillere og lagledere møtte opp for å ta buss til Sandefjord for å være med på Fjordcup 2018.

Det er en fast tradisjon at Korsvoll håndball som sesongavslutning reiser på cup, og årets cup var den niende i rekken. Denne gangen stilte vi med hele 24 lag i klassene G/J10-G/J18, noe som er ny rekord!

Noen lag deltok på beachhåndball i tillegg til håndball innendørs.


Været var strålende og med gangavstand fra overnattingsskolen til sjøen var det mange som også fikk badet både en og to ganger.
Årsmøte i Korsvoll håndball

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 2. Feb 2018

   


Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

på Korsvollhuset i Langåsveien 18

onsdag 7. mars 2018 klokken 20.00


Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
  3. Referat fra årsmøtet 14. mars 2017
  4. Beretning for 2017
  5. Regnskap for 2017
  6. Budsjett for 2018
  7. Innkomne forslag
  8. Valg


Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. epost til korsvollil@ronhandball.no innen 21. februar 2018. Møtet er kunngjort ved e-post, på korsvollil.no og ved oppslag i nærmiljøet.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. onsdag 28. februar 2018.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball


Referat – årsmøte Korsvoll håndball 14.03.2017 signert.pdf

Årsberetning 2017 Korsvoll håndball.pdf