Fotballbanene på Korsvoll og undervarmeprosjektet

Postet av Korsvoll IL den 26. Apr 2016

Hei alle fotballvenner.

Da er sesongen i gang og både 7’er og 11’er banen er i full bruk til trening og kamper. Vi vil i den anledning komme med en statusrapport om banene og undervarmeprosjektet.

11’er banen

I forbindelse med oppstart av 11’er banen ble det for 2 uker siden funnet et «søkk» i banen og noen dager senere et nytt «søkk». Entreprenøren for kunstgresset ble tilkalt og utbedret 2 dype hull. Hullene skyldes at det har vært for mye vanngjennomstrømning i grunnmassene som igjen har tatt med seg finmasser i disse 2 områdene. Det er også flere andre steder som er under observasjon og hvor det kan oppstå nye hull med behov for utbedring. Dersom det ikke skjer noen forverring her, vil dette gjennomgås på nytt til høsten med en enkel utbedring slik at banen blir jevn og fin. Årsaken til at dette har oppstått er noe usikkert, men teorien er at det ved boring av energibrønner kom opp mye vann som igjen rant inn i banen og at den dermed ble «mettet» av vann. Vi får håpe at banen nå er i «likevekt» og at problemet var forbigående.

7’er banen

Vi har fått satt opp ballfangernett mot veien som har medført mer spilletid og lite ballhenting i buskene. I løpet av våren kommer det nye lysmaster som erstatter de gamle som også har vært en sjenanse for våre gode naboer. Denne banen er opptatt fra morgen til kveld og det er bra!

5’er banen

Denne banen har vært riggplass for omlegging av kunstgress og boring for undervarmeprosjektet. Banen skal istandsettes i løpet av et par uker og vi håper at kommunen har midler nok til at den blir oppgradert med et enkelt kunstgress som vi fikk i fjor fra Cageball.

Undervarmeprosjektet

Banerørene ble lagt på dugnad i fjor og nå i vinter er det boret 20 stk. energibrønner ned til ca. 270 m. I disse dager holder driftssentralen på å bli ferdigstilt på verksted og i løpet av et par uker vil den bli kjørt på plass bak spillerbåsene på 11’er banen. Til høsten vil anlegget innkjøres slik at det er klart til vår første sesong med vinterspill på eget gress! Anlegget har vært og er et stort løft for fotballen. Det er en betydelig investering som er foretatt dels med egenkapital og dels lånefinansiert. Prosjektet har økt noe i omfang og pris, slik at vi fremdeles må jobbe hardt med å få på plass nok egenkapital. Vi trenger dermed at klubbens medlemmer engasjerer seg enten ved å støtte med kjøp av fiktive andeler (undervarme.no) eller ved å prøve Fjordkraft abonnement (www.fjordkraft.no/korsvoll). Det blir sendt ut separat informasjon om dette i løpet av kort tid hvor vi samtidig presenterer våre gode sponsorer.

Området rundt

I løpet av de neste ukene vil det asfalteres i området mellom 11’er banen og skogholtet. Det vil bli satt opp banegjerde (demonterbart for snørydding vinterstid) og til slutt nytt gjerde mot Korsvollbråtan, samt at hullet i gjerdet ved Klubbhuset tettes. Det er også satt opp en nytt nettstasjon for Hafslund i Korsvollbråtan som skal erstatte den gamle og sikre nok elektrisitet til vår driftssentral. Disse arbeidene skal være ferdige i løpet av mai. Husk å ta godt vare på anlegget ved å kaste søppel, ta med vannflasker etc. fra banen. Sykler kan parkeres mellom 7’er og 11’er hvor vi sannsynligvis får satt opp sykkelstativ.

Vi ønsker små og store en flott fotballsesong på vårt flotte baneanlegg.


På vegne av banestyret.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.