Innkalling til ekstraordinært årsmøte Korsvoll IL

Postet av Korsvoll IL den 28. Des 2015

Styret i Korsvoll IL innkaller til ekstraordinært årsmøte i Korsvoll IL tirsdag 12.januar 2016 kl 20.30 på Korsvollhuset.

Bakgrunnen for møtet er at Korsvoll IL trenger å revidere idrettslagets lover i tråd med endringene i idrettens lovverk, jf. info fra Oslo Idrettskrets.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/alle-idrettslag-ma-vedta-nye-lover/

Utkast til nye lover for Korsvoll IL ligger her:


https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=38158C0030487352!19959&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!ANVTduc6D28eSZ4

Innsigelser til lovendringene må være styret v/katrinlervik@mac.com i hende senest torsdag 7. januar 2016.

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokoll
  3. Vedtak av nye lover.

Velkommen!

Møtet er kunngjort ved e-post, klubbens hjemmesider samt oppslag i lokalmiljøet.

Med vennlig hilsen
Styret i Korsvoll ILKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.