Prosjekt undervarme - Vi trenger din støtte!

Postet av Korsvoll IL den 4. Jun 2015

Det skal legges nytt kunstgress på Korsvoll i 2015 og Korsvoll trenger din hjelp til å finansiere undervarme på den nye helårsbanen.Klikk her for å kjøpe andel og se statistikk!


Historikk:
Korsvoll idrettslag ble stiftet 5 mars 1899 og er en av de eldre klubbene i landet. Korsvoll idrettslag er en lokal breddeklubb som holder til på Korsvoll i Bydel Nordre Aker i Oslo. Korsvoll IL består av fotball, håndball og innebandygruppe. Klubben har over 1000 medlemmer og et organisert idrettstilbud fra 6 årsalder til oldboys/veteran. Korsvoll fotball har ca. 600 medlemmer fordelt på 63 lag. Korsvoll yngre består av 13 lag i alderen 13 til 19 år samt 43 lag fordelt på de som er 12 år og yngre. Korsvoll fotball senior består av 11-er lag i 3, 4 og 7 divisjon og 7-er lag i første og andre divisjon. Korsvoll oldboys har tre lag, et 11-er lag og to 7-er lag.Betydning for lokalmiljøet:
Korsvollbanen er en sosial møteplass for barn, unge og eldre i lokalmiljøet. I tillegg til organisert fotball i regi av Korsvoll IL benyttes banen av Korsvoll skole og barnehager i nærmiljøet på dagtid. Etter skoletid er banen også mye i bruk til uorganisert idrett som løkkefotball og annen lek.

En 11-er bane med undervarme vil gi et sportslig og sosialt løft til klubben og dens ca. 600 aktive fotballspillere. En vil kunne ha vintertreninger på hjemmebane og dermed spare både utlegg til baneleie samt reisetid og reisevei. Dette vil være et positivt bidrag til nærmiljøet i området. En helårsbane har i lang tid vært etterspurt på Korsvoll.

Prosjekt undervarme:
I Oslo kommunes budsjett for 2015 er det bevilget midler til nytt kunstgress på Korsvollbanen. Undervarmeanlegget vil være basert på geo-varme, dvs. varme fra energi brønner i fjell. Dette er en type anlegg som er svært miljøvennlig og vil ved god drift resultere i lave driftskostnader. Det er satt ned en teknisk komite som består av lokale ressurspersoner som følger fremdrift og plan for prosjektet.

Foreløpig plan for oppstart av anleggsaktiviteter blir etter sommerferien i 2015, selve undervarmeanlegget med bane, rør etc. vil være en integrert del av dette prosjektet.

Prosjekt finansiering av undervarme:
Vi i Korsvoll fotball ønsker å gi et bedre tilbud til et raskt voksende antall fotballspillere, både unge og ”gamle” i vårt nærmiljø. Økonomisk er dette prosjektet en betydelig investering for klubben og vi er avhengig av hjelp til finansiering av vår nye helårsbane. Vi håper og tror at vi gjennom en felles innsats og velvillig støtte vil få gjennomført dette prosjektet. Vi er avhengig av at vi at alle mer eller mindre aktive bidrar i en felles innsamlingsaksjon og vi selger derfor andelsbevis.

Klikk her for å kjøpe andel og se statistikk!Pris for andeler:

Bedrifter: Privat

10000,- bronseandel bedrift 700,- pr. andel

15000,- sølvandel bedrift

25000,- gullandel bedrift

Alle som kjøper andel vil få sitt navn på en tavle i tillegg til profilering på vår hjemmeside. Bedrifter som kjøper en gullandel vil få eksponering på banen etter nærmere avtale. Det er selvfølgelig fullt lov for privatpersoner også å kjøpe slike andeler.

Andelsbevisene kan kjøpes ved innbetaling til konto 1503.56.13630 eller ved å følge denne lenken: http://korsvoll.superinvite.no/

Adresse: Korsvoll Idrettslag

Postboks 32 Tåsen

0801 Oslo

NB innbetalingen merkes med kjøpers navn, selgers navn og årskull/lag.

Det gjøres oppmerksom på at andelseiere ikke får noen eier-andeler eller rettigheter knyttet til den nye kunstgressbanen eller anlegget for undervarme.

Det er mulig å kjøpe flere andeler og å kjøpe andeler anonymt. Dette er en type gave til idrettslaget som det er mulig å få skattefradrag for. Regelen gjelder for gaver fra kr.500,- til 16800,-. Giver må i så fall sende relevant informasjon (mailadressekorsvoll) se informasjon:www.idrett.no/tema/klubbguiden/okonomi/sider/skattefradrag.aspxPremiering:

Det vil bli premiering til de av våre medlemmer som selger flest andeler samt uttrekkspremier.

(Premiering kun for salg av personandeler.)

Premiering til de tre beste selgerne.

Premiering til beste lag.

Uttrekkspremie (trekkes blant alle andelsselgere).


Det er ønskelig at alle spillere i klubben, fra barn til oldboys, bidrar med salg av andeler.

Vi forventer at alle spillere i klubben selger minst 2 andeler i den nye banen. Husk at baneandeler kan selges både til familie, venner, naboer, arbeidskollegaer og andre.

På hjemmesiden til Korsvoll fotball vil man kunne følge prosjektet både med hensyn til teknisk og økonomisk fremdrift.

Budsjett:
Undervarmeprosjektet er beregnet til å koste ca. 5 millioner og med fradrag fra det offentlige og dugnadsinnsats vil klubbens nettokostnad ligge på ca. 3 millioner. Vi har som mål å skaffe hovedsponsorer til ca. 1/3 del, andelssalg til ca. 1/3 del og lånefinansiering til ca. 1/3 del.

Driftskostnader av banen vil bestå av energikost, brøyting og vedlikehold, mens inntektene vil være intern og eksternleie. Disse inntektene vil dekke drifts og finanskostnader sammen med nedbetaling av anlegget.


Oppstart for dugnadsinnsamling:19.01.2015


Investering for fremtiden:
Undervarmeprosjektet på Korsvollbanen skal bidra til å gjøre Korsvoll til et enda bedre sted å bo, ikke bare for dagens aktive fotballspillere men også fremtidige generasjoner vil dra nytte av denne investeringen.

Klikk her for å kjøpe andel og se statistikk!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.