Årsmøte i Korsvoll IL 21. mars 2023 kl. 19

Postet av Korsvoll IL den 28. Feb 2023

ÅRSMØTE KORSVOLL IL

Korsvoll IL kaller inn til årsmøte

tirsdag 21. mars 2023 klokken 19.00.

Korsvoll Flerbrukshall 2. etasje


Dagsorden

  1. Valg av referent, møteleder og to personer til å underskrive protokollen
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  3. Referat fra årsmøtet 22. mars 2022 
  4. Beretning for 2022
  5. Regnskap for 2022 
  6. Budsjett for 2023
  7. Innkomne forslag 
  8. Valg 


Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. e-post til post@korsvollil.no innen fredag 3. mars 2023. Møtet er kunngjort ved e-post til alle medlemmer samt på nettsiden til korsvollil.no

Årsberetningen og øvrige dokumenter vil være tilgjengelig på korsvollil.no fra tirsdag 7. mars 2023. 

Styret håper at Korsvoll ILs medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv klubb i Korsvoll IL.

Med vennlig hilsen
Styret i Korsvoll IL


Protokoll digitalt årsmøte Korsvoll IL 22.mars 2022.pdf

Årsberetning Korsvoll IL 2022.pdf

Korsvoll fotball senior aktivitetsrapport 2022.pdf

Korsvoll Unified årsberetning 2022.pdf

Årsberetning KFY 2022.pdf

Korsvoll håndball årsberetning 2022.pdf

Korsvoll innebandy årsberetning 2022.pdf

Korsvollhytta Årsberetning 2022.pdf

Årsregnskap Korsvoll IL 2022.pdf

Revisjonsberetning Korsvoll IL 2022.pdf

Uttalelse fra ledelsen signert_000543.pdf

Kontrollkomiteens beretning for 2022.pdf

Budsjett 2023 Korsvoll IL til årsmøtet.pdf

Forslag til årsmøtet 2023 Korsvoll Virksomhetsplan.pdf

Forslag til årsmøtet 2023 Endring av medlemskontingent.pdf

Forslag til årsmøtet 2023 Fullmakt treningsavgifter.pdf

Forslag til årsmøtet 2023 Fullmakt.pdf

Korsvoll IL Virksomhetsplan 2023.pdf

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2023.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.