Årsmøte i Korsvoll IL Håndball 8. mars 2023

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 22. Feb 2023

 


Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

onsdag 8. mars 2023 klokken 20.00

i Korsvoll Flerbrukshall


Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
  3. Referat fra årsmøtet 2. mars 2022
  4. Beretning for 2022
  5. Regnskap for 2022
  6. Budsjett for 2023
  7. Innkomne forslag
  8. Valg


Eventuelle saker som ønskes på agendaen må sendes til styret pr. e-post til korsvollil@ronhandball.no innen 1. mars 2023. Møtet er kunngjort via Spond og på korsvollil.no.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. onsdag 1. mars 2023.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball

Korsvoll håndball - Referat fra årsmøte 2022.pdf

Korsvoll håndball - Årsberetning 2022.pdf

Regnskap og budsjett Korsvoll håndball 2022-2023.pdf

Korsvoll håndball - Valg 2023.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.