Årsmøte Korsvoll IL 22. mars kl19.00

Postet av Korsvoll IL den 2. Mar 2022

ÅRSMØTE KORSVOLL IL

Korsvoll IL kaller inn til årsmøte på Teams

tirsdag 22. mars 2022 klokken 19.00.

Påmelding: https://docs.google.com/forms/d/1MH_33RWrWXtuIUsT9oBmYhnhKs0dDvAvaNQ1CM6D16c/edit


Dagsorden

  1. Valg av referent, møteleder og to personer til å underskrive protokollen
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  3. Referat fra årsmøtet 23. mars 2021 
  4. Beretning for 2021 
  5. Regnskap for 2021 
  6. Budsjett for 2022
  7. Innkomne forslag 
  8. Valg 

 

Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. e-post til post@korsvollil.no innen fredag 4. mars 2022. Møtet er kunngjort ved e-post til alle medlemmer samt på nettsiden til korsvollil.no

Årsberetningen og øvrige dokumenter vil være tilgjengelig på korsvollil.no fra tirsdag 8. mars 2022. 

Styret håper at Korsvoll ILs medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv klubb i Korsvoll IL.

Med vennlig hilsen
 Styret i Korsvoll IL


Innkalling årsmøte KIL 2022-03-22.pdf

Protokoll årsmøte 2021-03-23.pdf

KIL Håndball årsberetning 2021.pdf

Årsberetning 2021 KFY.pdf

Årsberetning KIL innebandy 2021.pdf

Korsvollhytta Årsberetning 2021.pdf

Årsberetning 2021 Korsvoll Unified.pdf

KIL Regnskap 2021.pdf

Budsjett 2022 - Korsvoll IL.pdf

RevisjonsBeretning KIL 2021.pdf

Kontrollkomiteens beretning Korsvoll Idrettslag 2021.pdf

Vedtak til årssmøte_fullmakt til overordnede organisasjonsleddsting .pdf

Vedtak til Årsmøtet_Korsvoll Virksomhetsplan.pdf

Korsvoll IL Virksomhetsplan 2022.pdf

KIL - valgkomiteens innstilling Årsmøte 2022.pdf

Aktivitetsrapport for Korsvoll fotball senior 2021.pdf

Årsberetning Korsvoll IL 2021.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.