Utendørs trening i smågrupper under Koronapandemien

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 21. Apr 2020

 Sist oppdatert 22.04.2020


Vi følger retningslinjene til Norges håndballforbund  https://www.handball.no/nyheter/2020/04/handballtrening-i-disse-koronatider/ og må ellers holde oss oppdatert mht. gjeldende smittevernregler.

 

Viktig at vi alltid forholder oss til FHIs håndhygieneregler før, under og etter treningen.

 

Personer som ikke får delta på treninger er:

•    Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

•    Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.


Før trening

 

 • Gruppene skal deles inn i god tid før økten starter. Vi oppfordrer til at gruppene er satt sammen slik at de som er sammen til "vanlig" nå i Koronaperioden også er sammen på trening så langt dette lar seg gjøre.  

          Gruppene skal i størst mulig grad være de samme fra trening til trening.

 • En gruppe består av 4 spillere og en voksen
 • Alle voksne møter opp i god tid (15 minutter før) og står utenfor banen/treningsområdet med god avstand til hverandre slik at når spillerne ankommer kan de gå rett til sin gruppe. Pass på at spillerne holder avstanden når de møter opp, minst 2 meter. 
 • Vi bruker ikke felles utstyr med andre årganger, grupper eller spillere.
 • Evt. utstyr som skal benyttes skal vaskes før økten. Det er kun voksne som har lov til å berøre utstyr med hendene og man skal vaske/desinfisere hendene grundig før og etter man berører utstyr. 
 • Har man en hovedtrener skal denne til enhver tid holde 5 meters avstand til samtlige. 
 • Hvis man har sykdomstegn skal man ikke møte på trening, dette gjelder både voksne og barn.  

 

Under trening

 

Viktig å forholde seg til FHIs håndhygieneregler gjennom treningen.


 • Ingen barn skal berøre noe utstyr med hendene. 
 • Kun voksne skal håndtere utstyr med hendene. Ved håndtering av utstyr, skal hender desinfiseres i etterkant, med god gjennomgang av alle håndens flater. Ved behov desinfiser hendene på nytt i forkant av berøring av utstyr. 
 • Hvis man kjører stasjoner med rotasjon hvor de voksne blir stående skal disse voksne til enhver tid holde minst 5 meters avstand til gruppene. 
 • Voksne skal holde tilstrekkelig avstand til barna under treningen.  For gruppen de følger gjelder 2-metersregelen. Om de ikke følger en gruppe gjennom selve treningen, men har ansvar for et område skal avstanden til barna alltid være større, og minimum 5 meter.  
 • Hvis trenere/instruktører som ikke er en del av 5-ergruppen skal illustrere noe skal også avstanden være større enn 5 meter.  
 • Utstyr skal ikke berøre hode eller hender og spillerne skal ikke være i fysisk kontakt med hverandre. 
 • Det skal alltid være minimum 2 meters avstand mellom spillerne til enhver tid. 
 • All form for spill er forbudt. 
 • Drikkeflasker skal ligge i sekk/bag utenfor treningsområdet.
 • Hvis noen skader seg er det kun den voksne på den gruppa som kan gå bort til spilleren.

 

Etter trening 

 

 • Gruppene går raskt av treningsområdet og spillerne går umiddelbart hjem etter trening. 
 • De voksne samler inn utstyr. Når utstyr skal samles etter trening desinfiseres hender i forkant og etterkant av at utstyret er samlet. 
 • Når man kommer hjem; vask hender, dusj og skift klær.

 

Oppfordringer til foreldrene

 

 • Foreldre må snakke med sine barn/ungdom i forkant av treningen, slik at de er innforstått med reglene: Vaske hender rett i forkant av at de drar på trening, vite hvem de skal være i gruppe med og oppsøke denne gruppen med en gang de kommer til treningsområdet, kun være sammen med de i sin gruppe til de forlater treningen, holde minst 2 meter avstand innad i gruppen, ikke berøre utstyr under trening, ved slutten av treningen gå med sin gruppe til den voksne som fulgte dem inn på banen/området, dra rett hjem etter trening og der vaske hender og skifte. 
 • Spillerne skal også oppfordres til å ta kontakt med voksne hvis de må vaske hendene underveis. 
 • For yngre barn kan det være fint om man blir fulgt til treningen av en voksen. Ungdom oppfordres til å komme alene til trening, evt. kun ta følge med personer de skal være i gruppe med, da med god avstand. 
 • Det oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra treningen.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.