Informasjon ved start av sesongen 2016-2017

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 14. Aug 2016

Her følger litt informasjon fra styret som det er viktig at alle oppmenn/lagledere leser og følger opp:


Treningstider:

Se http://www.korsvollil.no/p/12313/treningstider

Hvis noen lag som bytter tid, gi beskjed til alh@teleplan.no

Alle haller er åpne fra mandag 22. august. Alle som ikke starter trening i uke 34 må gi beskjed slik at hallvaktene evt. kan møte seinere de første ukene.


Styret i håndballgruppen høsten 2016:

Styreleder og registeransvarlig: Anne-Lise Hektoen - G06

Økonomiansvarlig: Karl Ove Vika Sørensen - J05

Sportslig leder: Anders Ljungqvist - G01

Dommeransvarlig: Knut Blaker - J05

Hallansvarlig Kringsjåhallen: Per Haagensen - J05/J08

Kontaktinformasjon finner dere her.


Ansvar kamparrangement:

Arrangementsansvarlig: Marit Mjørud, 959 45 901, mmjorud@hotmail.com - G05

Innkjøp kamparrangement: Anna Åsa Laurén-Kristiansen, aalk@ottotreider.no - J04/J06


Kampoppsett:

Endelig kampoppsett er publisert på https://www.handball.no/

For å finne et eller flere lags kamper gå til KAMPER > Klubbdagbok og velg

Region: NHF Region Øst

Klubb: Korsvoll IL

Velg deretter de aktuelle lag, den aktuelle perioden og Vis kamper.


Endring i spillereglene

Det er pr. 1. juli 2016 vedtatt nye spilleregler for norsk håndball.

Endringene gjelder for 12 år og eldre. Se her for mer informasjon om endringene.


Medlemsskap og spillerlister for lagene:

For å delta i Korsvollhåndballs aktiviteter (treninger og kamper) må man være medlem av idrettslaget. Innmeldingen skjer via Norges Idrettsforbunds "Min idrett" sider. Min idrett benyttes også til inn- og utmelding av håndballgruppen og oppdatering av personalia. Se her for mer informasjon.

Spillerlistene fra Min idrett brukes som grunnlag for fakturering av treningsavgiften for høsten 2016.

Vi ber om at alle oppmenn informerer gamle og nye spillere om bruk av Min Idrett. Alle oppmenn må også melde fra til alh@teleplan.no hvilke spillere som er barn av trenere. Frist 15. september.


Spillerlisens:

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Lisensen forfaller til betaling 01.09 og har gyldighet fram til 31.08 det påfølgende år.

For spillere som fyller 13 år i 2017, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.2017- 31.08.2017, frist 1. januar 2017. Lisensbeløpet går til dekning av NHFs utgifter til utøverforsikringen, Håndballmagasinet og utviklingsmidler regionalt og sentralt.

Lisensen skal betales via Min Idrett, mer informasjon på https://www.handball.no/nyheter/lisens-sesongen-201617/

NB: Ingen spiller over 13 år har lov til å spille kamp uten å ha betalt lisensen. Det foretas kontroller utover høsten og klubben får bøter som viderefaktureres den enkelte spille ved manglende innbetaling av lisensen.


Trenere og oppmenn/foreldrekontakter:

Endringer i kontaktinformasjon til trenere og oppmenn sende til alh@teleplan.no


Politiattest:

Minner om at alle over 15 år som har et tillits/ansvarsforhold med barn/ungdom under 18 år, dvs. trenere og lagledere/oppmenn, skal ha politiattest. Se klubbens rutiner for dette på http://www.korsvollil.no/p/13970/politiattest


Foreldremøte:

Alle lag bør avholde et foreldremøte i begynnelsen av hvert semester. Styret bør informeres om møtet, slik at en fra styret evt. kan delta eller komme med innspill til møtet.

Vi kan låne Glasshuset i Kringsjåhallen og Korsvollhuset gratis. For å avtale lån kontakt:

Glasshuset: Margrethe Bøe, margrethe.boe@bna.oslo.kommune.no

Korsvollhuset: Se http://www.korsvollil.no/p/13968/korsvollhuset


Dugnadsarbeid:

Marit vil sende ut oversikt over hvilke lag som har ansvar for kamparrangement i helgene høsten 2016. Første arrangement i Kringsjåhallen er 3-4.september.

Per vil sende ut oversikt over hvilke lag som har ansvar for tilsynsvakter i Kringsjåhallen. Noen lag (G01, J02 og J04) har allerede fått beskjed om vakter i uke 35 - 39.

De eldste årgangene har Åpen bane vakter på Korsvoll huset. For dette får laget 3000.- til laget. Anne-Lise sender ut vaktforespørsel til oppmenn for ungdomslagene.


Kamparrangement i treningstiden:

Hvis dere omberammer kamper til egen treningstid så skal man selge billetter og ha minikiosk på tribunen. Dette for å dekke i alle fall deler av dommerutgiftene. Ta kontakt med Marit, mmjorud@hotmail.com, for å få pengeskrin og nøkler.


Drakter:

Det er viktig at alle lag som har fått nye drakter samler inn sine gamle drakter slik at de kan gå i “arv” til yngre lag. Legg draktene i pose merket med hvilket lag de kommer fra/passer til og legg på klubbrommet i Kringsjåhallen, lever til Anne-Lise i Svensenga 174 eller legg i vaktrommet i Kringsjåhallen merket Korsvoll håndball v/Anne-Lise og send mail til alh@teleplan.no


korsvollil.no

Korsvoll IL har websiden korsvollil.no. Her legges det opp til at alle lag skal ha en egen lagside. Klubbens styre anbefaler at korsvollil.no brukes aktivt til informasjonsdeling om gruppene og lagenes aktivitet. Rutiner for bruk av korsvollil.no og brukernavn kan fås ved å sende mail til alh@teleplan.no


Noe dere lurer på?

Ta kontakt med en av oss i styret.


Lykke til med sesongen 2016/2017!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.