KFY søker ny Sportslig leder

Postet av Korsvoll IL - Fotball den 19. Apr 2016

KFY søker ny Sportslig leder

Det er med beklagelse vi må meddele at vår Sportslige leder, Jonas Stavnås, har valgt å si opp sin stilling. Vi skulle gjerne sett at Jonas hadde fortsatt, men han har konkludert med at arbeidsforholdene og -belastningen ikke var iht. hans forventninger, og velger å ta konsekvensen av dette etter "prøvetiden". Jonas fortsetter i stillingen inn til videre, så det er "business as usual" ift. Korsvollakademiet og annen aktivitet. Ift. arbeidsbelastningen har vi fått inn Martin Reymert til å bistå Jonas administrativt fram til sommeren.

KFY styret setter umiddelbart i gang en ny ansettelsesprosess, og dette innlegget er et element i så måte. Dersom dere kjenner personer som kunne være egnet til stillingen, så be dem ta kontakt med FY styret ved Lars Ritland, lars.ritland@korsvollil.no så snart som mulig. Stillingen er beskrevet i annonsen fra i fjor høst (under).

KFY styret v/Lars


Annonsen fra i høst:

Sportslig leder til Korsvoll Fotball Yngres avdeling

Korsvoll Fotball søker Sportslig leder til sin barne- og ungdomsavdeling. Sportslig leder (SL) skal planlegge og gjennomføre KFYs sportslige aktiviteter for å oppnå klubbens sportslige målsettinger innenfor de økonomiske rammer som er gitt av styret og de retningslinjer som følger av klubbens sportslig plan. SLs hovedoppgaver er:

 • Planlegging og gjennomføring av aktivitetene på Korsvollakademiet (KA), herunder ansettelse og oppfølging av trenere
 • Planlegging og gjennomføring av fotballskolen for 6-åringer
 • Arrangere kurs og informasjonsmøter for foreldretrenere i barnefotballen.
 • Ansettelse og oppfølging av trenere for våre ungdomslag.
 • Spillerutvikling for gutter og jenter
 • Være redaktør for den årlige oppdateringen av sportslig plan.


Da aktiviteten i KFY foregår på ettermiddag/kveldstid vil en god del av arbeidet måtte utføres på denne tiden.

Stillingen er en deltidsstilling (80-90 %) og rapporterer til KFY styret v/styreleder.

Det er utarbeidet en detaljert stillingsbeskrivelse som vil bli presentert for aktuelle kandidater.

Kvalifikasjoner
 • Trenerkurs og -erfaring fra barne- og ungdomsfotball er et krav
 • Idrettsutdannelse på høyskolenivå er ønskelig
 • Erfaring som spiller og trener vil vektlegges
 • Gode organisatoriske evne
Vi tilbyr
 • Tilrettelegging for videre faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid som kan tilpasses annen jobb
 • Lønn etter avtale og tilpasset stillingsbrøk

Om arbeidsgiveren

Korsvoll IL - Fotball Yngres avdeling (KFY) er fotballavdelingen for barn og ungdom i nærmiljøklubben Korsvoll IL som aktiviserer mer enn 500 fotballspillere. Målet med aktiviteten er å ha med "flest mulig lengst mulig", og at det skal være mulig å bli god i egen klubb. Det innebærer blant annet å kunne tilby trenings- og kamparenaer på ulike nivå for spillerne våre. I tillegg til aktivitetene på ettermiddag og kveldstid har vi et eget fotballakademi som aktiviserer over 150 barn hver dag rett etter skoletid. Sportslig leder utgjør sammen hovedklubbens administrasjon den profesjonelle, operative ledelsen av KFY, men vi er fremdeles helt avhengig av den store innsatsen som mange engasjerte foreldre legger ned i styret, forskjellige utvalg og rundt de enkelte lagene.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.