KFY - Diverse administrativ informasjon

Postet av Korsvoll IL - Fotball den 10. Apr 2016

Hei igjen lagleder/trenere/oppmenn i KFY,


Her er informasjon om følgende som vi ber dere lese:
  • Arrangørplikter ved hjemmekamper - VIKTIG for ungdomslagene!
  • Utgiftsrefusjon
  • Medlemsliste
  • Transaksjonslister
  • Treningsavgifter
  • Politiattester - VIKTIG!
  • Banereservasjon
  • Lagsadministrasjon - Spond etc.
Arrangørplikter ved hjemmekamper - VIKTIG for ungdomslagene!

Vi ber alle lagledere sette seg inn i sine plikter som arrangør av hjemmekamper: http://www.fotball.no/Kretser/oslo/Serie-og-kamp-adm/Generelt/Kampgjennomforing/.

De fleste arrangørplikter ved hjemmekamper er først og fremst relevante for ungdomsfotballen. I barnefotballen er er det verken oppsatt dommer fra kretsen side, ingen krav til kamprapport og heller ingen resultatrapportering, så da reduseres antall punkter vesentlig.

Lagleder for våre barnelag må selv skaffe dommere til våre hjemmekamper. Jonas vil komme tilbake med liste over "klubbdommere" for de som ikke har dommere i egne rekker.

Utgiftsrefusjon
Dersom man har hatt utlegg som skal dekkes av lagskassa (eller evt. klubben) skal man føre utgiftene i dette skjemaet: https://goo.gl/NEFhbr.
Utfylt skjema med bilag sammenstilles så til ett (1) pdf-dokument som sendes til faktura@korsvollil.no med emnet "Faktura - Utgiftsrefusjon - "

Medlemsliste
Her er KFY medlemslisten pr. i dag: https://goo.gl/PnQpS5
Dersom dere har spillere på deres lag som ikke er registrert, må dere be dem gjøre det iht. http://www.korsvollil.no/p/12276/medlemskap.
Dersom dere finner spillere som er sluttet, er det fint om dere sender en e-post til medlemsservice@korsvollil.no.

Transaksjonslister (kontoutskrift lagskassa)
Regnskapsfører jobber med oppdatering av lagskassene etter at klubbens regnskaper nå er godkjent. Vi forventer å kunne sende ut lister innen få dager.

Treningsavgifter
Planen nå er fakturering av ungdomslagene ca. 15. april og barnelagene ca. 1. mai. Lag som har liten beholdning i lagskassa, vil tilbys fakturering av egenandel til lagskassa samtidig med treningsavgiften.

Politiattester
Vi mangler fremdeles politiattest fra mange. Dette må vi få på plass nå før sesongen virkelig dras i gang. Informasjon: http://www.korsvollil.no/p/13970/politiattest.
Dersom noen mangler "bekreftelse på formål", så ta kontakt med undertegnede.

Banereservasjon
Vi vil, som en prøveordning, tilby trenere å reservere ledig banetid selv til ekstratreninger etc.. Forutsetningene vil være følgende:
  • Man tillates bare å ha én (1) aktiv reservasjon
  • Man tillates ikke å reservere mer bane enn det som normalt tildeles til trening for det aktuelle antall spillere
De som ønsker muligheten, tar kontakt med undertegnede på e-post. De vil så få tilgang til lagets Google-kalender og praktisk instruksjon.

Lagsadministrasjonsverktøy - Spond etc.
Mange av dere bruker allerede lagsadministrasjonsverktøy som Spond , Teamer.net, etc.. Imidlertid, det er fortsatt en del som ikke gjør det, og som benytter e-post, facebook, etc., så vi tenkte det er fornuftig å informere litt.
For egen del, som tidligere trener for J15 og nå lagleder, har jeg benyttet Teamer.net i 2-3 år og har vært fornøyd med det (evaluerte den og Teamsnap før jeg valgte Teamer). Før påske ble jeg imidlertid gjort oppmerksom på Spond (spond.com) og brukte ikke mye betenkningstid på å bytte. Det var spesielt Sponds gode håndtering av spiller-foresatte ("Guardian") relasjonen og sms-integrasjonen som var avgjørende for min del. Spond fungerer etter min mening veldig bra pr. i dag, men tjenesten videreutvikles kontinuerlig, og de kommer med ny funksjonalitet om ca. en måned som vil forenkle administrasjonsjobben vår ytterligere.

Mvh. for KFY styret, Lars

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.