Innkalling til årsmøte i Korsvoll IL Håndball

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 9. Feb 2024

 


Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

onsdag 13. mars 2024 klokken 20.00

i forsamlingssalen i Korsvoll Flerbrukshall


Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
  3. Referat fra årsmøtet 8. mars 2023
  4. Beretning for 2023
  5. Regnskap for 2023
  6. Budsjett for 2024
  7. Innkomne forslag
  8. Valg


Eventuelle saker som ønskes på agendaen må sendes til styret pr. e-post til korsvollil@ronhandball.no innen 5. mars 2024. Møtet er kunngjort via Spond og på korsvollil.no.

Beretningen og øvrige dokument vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. onsdag 8. mars 2024.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball