Fotball jenter og gutter 2017

Postet av Korsvoll IL - Fotball den 21. Sep 2023


Gutter og jenter født 2017 ønskes velkommen til fotballtrening. Mer informasjon er tilgjengelig i Spondgruppene.

J2017 trener onsdager kl 17:30-18:30 på Grinda.
Spondgruppe https://group.spond.com/KKMAC

G2017 trener torsdager kl 17:30-18:30 på Havnajordet.
Spondgruppe https://group.spond.com/UYSQK

I sesongen 2023/2024 vil 6-åringene delta i OBOS miniliga og cuper i nærmiljøet.

Barnefotballen i Korsvoll er organisert slik at det er frivillige foreldre som driver lagene. Meld interesse hvis du ønsker å bidra, jo flere jo bedre!

Alle som deltar på aktivitet i regi av Korsvoll IL skal være medlemmer i klubben. Det er selvfølgelig lov å bli med på noen treninger før man melder seg inn.

Informasjon om medlemskap ligger her https://www.korsvollil.no/p/47031/medlemskap

I tillegg til medlemskontingenten til klubben er det treningsavgift til fotballgruppen, mer informasjon ligger her Treningsavgiften (korsvollfotball.no)

Velkommen til fotballtrening!KORSVOLL AKADEMIET - KIDS

Postet av Korsvoll IL - Fotball den 3. Nov 2022

Korsvoll Fotball har gleden av å invitere gutter og jenter født 2017 og 2018 til introduksjon til fotball i ballsalen på NIH.  Treningene vil være lørdag kl. 09-10. 

Fokuset vil være at det er gøy med halltrening og at det er gøy å spille fotball. Øvelsene vil være basert på fotballek, enkle balløvelser og spilløvelser. Det vil også være en fin arena for å trene på regelbunden lek og å kunne høre på trenerne og ha det gøy samtidig!  

Av hensyn til barnas oppmerksomhet under trening, er det ikke ønskelig med foreldre tilstede inne i hallen. Av utstyr er det ønskelig at barna stiller med fottøy med lys såle og en drikkeflaske. Det er også en god hjelp for vår organisering at barna har møtt opp og er klare når treningen starter.  

Av Korsvollakademi får alle som deltar en egen ball.  

Praktisk info:  

Pris:  Deltakelse forutsetter at barnet er medlem i Korsvoll idrettslag. 

For vintersesongen (oppstart 05.11.  Siste økt 2.4.22): kr. 1500,- * 

Drop in pr. gang kr. 200.- ** 

*Prisen er basert på høy grad av trenertetthet og leie av hall. Under hallbygging på Korsvoll og som følge av veldig mange ivrige barn i vårt område, har ikke vært mulig å få plass hos nærskoler.  

**Drop-in vil bare være tilgjengelig dersom det ikke er 50 barn som ønsker fast plass. 

Erfaringsmessig har innendørstreninger vært populære, så det er ingen garantier for plass for de som ønsker den løsningen.  

Påmeldingen skjer slik:  

1.    Gå inn på nettsiden til Korsvoll IL og velg fanen Bli medlem! Meld barnet inn i Korsvoll Fotball. 

2.    Gå til: https://club.spond.com/landing/courses/korsvoll/F251EEFB104A4DF089D617A864F85708 

3.    SPOND: 

 1. Spond er informasjonskanal for all aktivitet i Korsvoll Fotball. Spond kan lastes ned her: https://spond.com/welcome 
 2. Du vil inne i Spond motta en invitasjon til gruppen Korsvoll Akademi Kids.       

Alle skal med:  

Dersom barnet ditt ønsker å delta og familien har økonomiske utfordringer til hinder for dette, vil vi gjerne finne løsninger og ber deg om å kontakte Andreas Aarnes Sportslig Leder Korsvoll Fotball Yngres andreas@korsvollfotball.no
Korsvoll Fotball søker trener i 100 % stilling

Postet av Korsvoll IL - Fotball den 24. Nov 2021

Vil du være med på å videreutvikle en klubb i vekst?  

Har du lyst til å være med å utvikle en klubb som vokser og som har store ambisjoner på hva vi skal få til? Korsvoll IL er en klubb i utvikling som er på jakt etter vår nye kollega som klarer å utvikle og dyrke frem gode miljøer for årgang, lag og individer. Som klubb ønsker vi å ha et tilbud for alle og vi tror at fotballspillere utvikler seg best når trenerne ser mer enn kun fotballspilleren.

Stillingen er en 100 % stilling hvor det forventes at du kan påta deg å gjennomføre treninger på klubbens akademi, være hovedtrener for 2 årganger og påta deg diverse administrative- og planleggingsoppgaver. Du vil jobbe i et tremannsteam leder av klubbens Sportslige Leder, hvor det vil være en viss fleksibilitet i forhold til hvem som løser hva av oppgavene.

Typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • Gjennomføring av treninger og kamper for årgangene du har ansvar for
 • Gjennomføring av treninger i Korsvoll Akademiet (FFO-tilbud)
 • Ledelse av trenerteam og prosjektledelse
 • Planlegging av camper, fotballskoler og andre arrangementer eller tilbud
 • Videreutvikle sportslige planer og målsetninger
 • Bistå frivillige og ansatte trenere med kompetansehevende tiltak og i treningshverdagen
 • Arbeid knyttet til medlemsregister og fakturering
 • Administrativt arbeid

Du er:

 • En trener med høyt engasjement for fotballen
 • En trener som klarer å se helheten og tenke klubb, årgang, lag og individet
 • En trener som er villig til å lære og lære bort
 • En trener som har lyst til å bygge noe langsiktig
 • En trener som bryr seg om de rundt seg
 • En trener som tenker at resultater kommer som et resultat av utvikling, ikke omvendt
 • En trener som ser verdien av alle spillerne og viktigheten av å få alle med
 • En trener som helst har UEFA B eller høyere

Kunne du tenke deg å jobbe med oss? Kontaktpersoner:

Sportslig Leder: Andreas Aarnes - 97669961 - andreas@korsvollfotball.no. 

Styreleder: Aslak Sira Myhre - 91319271 - Aslak.sira.myhre@gmail.com

Vil du trene et av Norges beste jenter 15 lag?

Postet av Korsvoll IL - Fotball den 12. Nov 2021

Vil du trene et av Norges beste jenter 15 lag i en klubb som satser på jentefotballen og virkelig vil ha med oss flest mulig, lengst mulig og gjøre dem best mulig?

Korsvoll fotball har de siste åra blitt flere spillere på jentesida. Vi etablerte vårt første a-lag for damer i koronaåret 2021, og vil i 2022 stille lag i alle jenteklasser. Blant disse lagene har vi en fantastisk gjeng på over 30 spillere født i 07. De har to lag, et som har kjempa om seieren i førstedivisjon hele året og ett som har kjempa i toppen i andre divisjon. Vi har ingen vanntette skott mellom de to lagene, og holder spillergruppa samla så godt vi kan. Vi vet at det sosiale er viktigere enn noe for å gi jentene gode opplevelser på og utafor banen. Nå trenger vi en ny hovedtrener for disse jentene. Er det deg? I så tilfelle ta kontakt med 

Sportslig Leder - Andreas Aarnes - 97669961 - andreas@korsvollfotball.no

Styreleder - Aslak Sira Myhre - 91319271 - aslak.sira.myhre@gmail.com 

Vi har også andre trenerjobber ledige i klubben, så det er mulig å kombinere med mer arbeid om du vil og passer. 

Korsvoll Fotball søker trenere

Postet av Korsvoll IL - Fotball den 10. Nov 2021

Korsvoll fotball er på jakt etter trenere i både større og mindre roller. Har du lyst til å være med å utvikle en klubb som vokser og som har store ambisjoner på hva vi skal få til? Korsvoll IL er en klubb i utvikling som ønsker flere dyktige trenere som klarer å utvikle og dyrke frem gode miljøer for årgang, lag og individene. Som klubb ønsker vi å ha et tilbud for alle og vi tror at fotballspillere utvikler seg best når trenerne ser mer enn kun fotballspilleren.

Korsvoll IL har et av Norges største ungdomsavdelinger på jentesiden og vi startet i år damelag. Dette er en velfungerende avdeling hvor vi ønsker å fortsette den gode jobben som er gjort og videreutvikle dette. 

På guttesiden har vi en stor junioravdeling og jobber nå for å få på plass en tydeligere blå tråd fra senior, via junior og ned i barnefotballen. 

Vi tror vår fremgangsmåte for å utvikle klubb, miljø, lag og individ er veien å gå for å heve kvaliteten videre, men for å få til det er vi avhengige av kompetente trenere som deler våre verdier og har lyst til å være med å bygge dette videre.

Du er:

 • En trener med høyt engasjement for fotballen
 • En trener som klarer å se helheten og tenke klubb, årgang, lag og individet
 • En trener som er villig til å lære og lære bort
 • En trener som har lyst til å bygge noe langsiktig
 • En trener som bryr seg om de rundt seg
 • En trener som tenker at resultater kommer som et resultat av utvikling, ikke omvendt
 • En trener som ser verdien av alle spillerne og viktigheten av å få alle med
 • En trener som helst har UEFA B eller høyere

Kunne du tenke deg å jobbe med oss? Send en søknad med CV til Sportslig Leder Andreas Aarnes på andreas@korsvollfotball.no. For spørsmål kan han også nåes på 97669961.