Medlemskap i Korsvoll IL

For å delta i Korsvoll ILs aktiviteter må man være medlem av idrettslaget. Klubben bruker Norges idrettsforbunds systemer til å administrere klubbens medlemmer gjennom tjenesten Min idrett. Innmelding skjer via Min idretts innmeldingsside. Min idrett benyttes også til inn- og utmelding av gruppene (fotball, håndball, etc) og til oppdatering av personalia. Under finner dere kontingentsatser og veiledning.

GJELDENDE KONTINGENTSATSER (fra 2019)

Medlemskapskategori Kontingent
Enkeltmedlem kr. 400,-
Familie* kr. 800,-
Pensjonister (fra det året man fyller 67) kr. 150,-

*) Familiemedlemskap inkluderer inntil 2 foreldre/foresatte og deres barn under 20 år (tom det året de fyller 19) med felles bostedsadresse.

Kontingenten faktureres normalt i januar og gjelder for kalenderåret. For innmeldinger etter 1. juli betales halv kontingent.

Innmelding

Ønsker du å melde deg selv eller ditt barn inn i Korsvoll IL, benytter du  innmeldingssiden vår (https://medlemskap.nif.no/20820).

Familiemedlemskap

Familiemedlemmer i Min idrett blir ikke automatisk familiemedlem i klubben. For å tegne familiemedlemskap må alle familiemedlemmene først meldes inn enkeltvis i klubben. Deretter må man kontakte oss via kontaktskjemaet til høyre på siden eller sende en e-post til medlemsservice@korsvollil.no der dere ber om å opprette familiemedlemskap for familiens medlemmer som må navngis.

Utmelding

Dersom du ønsker å melde deg ut av klubben, Korsvoll IL, eller ut av en av gruppene (fotball, håndball, innebandy), gjør du det selv i Min idrett. Når du er innlogget i Min idrett, velger du Medlemskap-fliken, markerer riktig familiemedlem og markerer Korsvoll. Til høyre i bildet fremkommer det nå lenke for "Meld ut" både på klubb- og gruppe/gren-nivå.

Spørsmål

Har du spørsmål vedr Min idrett og inn-/utmelding i klubb, ta kontakt med Min idrett support på minidrett@idrettsforbundet.no eller 21029090. 

Dersom du har spørsmål om selve medlemskapet i Korsvoll IL, ta kontakt med oss via kontaktskjemaet til høyre på siden eller på e-post til medlemsservice@korsvollil.no.

Korsvoll IL Medlemsservice

Levert av IdrettenOnline