Årsmøte i Korsvoll håndball

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 7. Feb 2016

Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

på Korsvollhuset

Tirsdag 8. mars 2016 klokken 19.00


Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
  3. Referat fra årsmøtet 10. februar 2015
  4. Beretning for 2015
  5. Regnskap for 2015
  6. Budsjett for 2016
  7. Innkomne forslag
  8. Valg


Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. epost til korsvollil@ronhandball.no innen 23. februar 2016. Møtet er kunngjort ved e-post, på korsvollil.no og ved oppslag i nærmiljøet.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. tirsdag 1. mars 2016.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball


Sakspapirer:

Referat – årsmøte Korsvoll håndball 10.2.2015 signert.pdf

Årsberetning 2015 Korsvoll håndball.pdf

Resultat 2015 og budsjett 2016.pdf

Ingen innkomne forslag

Valg 2016.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.