Årsmøte i Korsvoll IL Håndball 2. mars 2022

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 14. Feb 2022

 


Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

i Teams

onsdag 2. mars 2022 klokken 20.00


Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
  3. Referat fra årsmøtet 3. mars 2021
  4. Beretning for 2021
  5. Regnskap for 2021
  6. Budsjett for 2022
  7. Sportslig strategi 2022-2025
  8. Innkomne forslag
  9. Valg


Eventuelle saker som ønskes på agendaen må sendes til styret pr. e-post til korsvollil@ronhandball.no innen 23. februar 2022. Møtet er kunngjort via Spond og på korsvollil.no.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. onsdag 23. februar 2022.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Link til Teams-møtet blir sendt ut til alle medlemmer via Min Idrett og Spond. 


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball

Korsvoll håndball - Referat 2021.pdf

Korsvoll håndball - Årsberetning 2021.pdf

Regnskap og budsjett Korsvoll håndball 2021-2022.pdf

Overordnet strategi Korsvoll IL Håndball 2022-2025.pdf

Normtall_Korsvoll IL Håndball.pdf

Korsvoll håndball - Valg 2022.pdfKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.