Digitalt årsmøte i Korsvoll håndball onsdag 29. april kl 20:00

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 13. Feb 2020

  


Oppdatert 21. april 2020: Årsmøte i Korsvoll håndball skulle vært avholdt 16. mars, men møtet ble pga. Koronapandemien utsatt på ubestemt tid. Det er nå åpnet opp for å gjennomføre årsmøter digitalt og vi kaller derfor inn til møte i Teams:Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

i Teams

onsdag 29. april 2020 klokken 20.00


Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
  3. Referat fra årsmøtet 5. mars 2019
  4. Beretning for 2019
  5. Regnskap for 2019
  6. Budsjett for 2020
  7. Innkomne forslag
  8. Valg


Eventuelle saker som ønskes på agendaen må sendes til styret pr. epost til korsvollil@ronhandball.no innen 2. mars 2020. Møtet er kunngjort ved e-post, på korsvollil.no og ved oppslag i nærmiljøet.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. mandag 9. mars 2020.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


For å delta må man ha PC, nettbrett eller smarttelefon med internettilgang. Link til Teams-møtet er sendt ut til alle medlemmer via Min Idrett og Spond. 

Vi anbefaler å koble seg til møtet i god tid før kl. 20, møtet er åpent fra kl 19:45 og vi starter presis.

Når du har kommet i møte må du slå av mikrofon og kamera. Skal du har ordet underveis i møtet kan du skrive navnet ditt i meldingschatten og når du får ordet skru på mikrofon og kamera.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball


Referat 2019.pdf

Korsvoll håndball - Årsberetning 2019.pdf

Regnskap 2019 og budsjett 2020.pdf

Valg 2020.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.