Korsvoll IL håndball søker sportslig koordinator og trenere til barne- og ungdomshåndballen for sesongen 2019/2020

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 4. Mai 2019


Korsvoll IL håndball søker sportslig koordinator/leder og trenere til barne- og ungdomshåndballen for sesongen 2019/2020 med mulighet for forlengelse til neste sesong.


Engasjementene kan evt. kombineres til en 30-50% stilling.


Sportslig koordinator/leder:

Nyopprettet engasjement hvor arbeidsoppgaver innen følgende områder vil defineres i samarbeid med styret:

 • følge opp lag og trenere gjennom sesongen
 • organisere treningstilbud og følge opp trenere for nye årganger
 • organisere samarbeidstiltak i ungdomshåndballen
 • organisere og gjennomføre håndballskole i høstferien sammen med klubbens ungdomstrenere
 • rekruttering 
 • innlede samarbeid med skole/AKS
 • bidra i arbeidet med Korsvoll IL som foregangsklubb 
 • bindeledd mellom klubbens trenere og styret 
 • organisere temamøter for trenere, spiller og/eller foreldre


Håndballtrenere:

Vi er først og fremst ute etter hovedtrenere som kan ta hovedansvaret for treningene og det sportslige opplegget, men det kan også være aktuelt å styrke noen av trenergruppene med en ny trener uten at denne tar rollen som hovedtrener.


Krav til trenerne: 

 • Det er en fordel med trenererfaring fra før, men du kan også være aktuell dersom du har spilt/spiller håndball og er i gang med et trenerstudium eller lignende. 
 • Du må være motivert for å jobbe med ungdommer for å utvikle både individuelle ferdigheter og det kollektive spillet.
 • Være med å bidra til et godt miljø i årgangen på tvers av lag og nivå i seriespill.
 • Evne til samarbeid med ungdommer og foreldre som er med som trenere og lagledere.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Gyldig politiattest.


Korsvolls lag trener vanligvis i Kringsjåhallen, Nydalen idrettshall og på NIH. Hjemmekampene spilles i Kringsjåhallen. Lagene vil trene 2-3 ganger i uken, i tillegg er det ønskelig at trenerne kan være med på kamper i helgene samt kurs i forbindelse med temaserien, et utviklingstiltak i regi av NHF region øst.


J12 (2007): 35 positive jenter som kjenner hverandre godt, og trenerne for denne flotte gjengen får en unik mulighet til å utvikle laget videre. Støtteapparatet utgjøres av en engasjert og aktiv foreldregruppe. Neste sesong er 3 lag påmeldt i regionserien og 2 lag påmeldt temaserien.


G13 (2006): Pr. i dag 12 ivrige gutter som har hatt god utvikling de siste sesongene med lag på nivå 1 i regionserien og temaserien. Neste sesong blir gruppen rundt 20 spillere som resultat av samarbeid med naboklubben, med lag påmeldt på både nivå 1 og 2 i regionserien og temaserie.


G14 (2005): ): En stabil gruppe på 18 spillere med godt miljø og mange ivrige gutter som har spilt håndball sammen i flere år på et bra sportslig nivå. Til neste år stiller vi med et lag i nivå 1 og et lag i nivå 2 i regionserien. I tillegg vil vi delta i temaserien og en del cuper.


Både G13 og G14 har frem til nå hatt foreldre som hovedtrenere. Men håndballen krever mer fra trenerne etterhvert, og spillerne har nå kommet på et såpass høyt nivå at trenerne føler at det er behov for mer kompetanse. Vi ser derfor etter en eller flere engasjert trenere som ønsker å bli en del av våre trenergrupper.


Korsvoll IL har fokus på å ha med flest mulig lengst mulig i idretten, og verdiene SAMHOLD – INKLUDERING – ENGASJEMENT – OPPLEVELSER skal være sentrale i utviklingen av laget og spillerne.


Oppstart i slutten av august etter nærmere avtale.


Spørsmål om stillingene kan rettes til Anne-Lise Hektoen på mobil 93067170 eller pr. mail til korsvollil@ronhandball.no


Det skal være gøy for alle å spille håndball i Korsvoll Håndball!
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.