Årsmøte i Korsvoll håndball

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 21. Feb 2017

Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

på Korsvollhuset

Tirsdag 14. mars 2017 klokken 20.00


Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
  3. Referat fra årsmøtet 8. mars 2016
  4. Beretning for 2016
  5. Regnskap for 2016
  6. Budsjett for 2017
  7. Innkomne forslag
  8. Valg

Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. epost til korsvollil@ronhandball.no innen 3. mars 2017. Møtet er kunngjort ved e-post, på korsvollil.no og ved oppslag i nærmiljøet.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. tirsdag 7. mars 2017.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball


Referat – årsmøte Korsvoll håndball 08.03.2016 signert.pdf

Årsberetning 2016 Korsvoll håndball.pdf

Håndball økonomi - resultat 2016 og budsjett 2017.pdf

Valg 2017.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.