Prosess for varsling i Korsvoll IL


Korsvoll IL ønsker å være en klubb med et åpent og sunt idrettsmiljø. Med åpenhet mener vi at om det er noe man mener er utenfor KIL sine verdier, så skal man enkelt kunne si ifra. Et sunt idrettsmiljø skal sikre at alle barn trives og har det bra når de er med i Korsvoll IL.  

Alle som har en tilknytning til Korsvoll IL (oppmann, trener, foreldre, barn), kan varsle om forhold de mener er kritikkverdig eller usunn. Dette skal man kunne gjøre uten at det får noen negative konsekvenser. Korsvoll IL ønsker med dette å tilrettelegge for at det foreligger et godt ytringsklima i klubben. 


Klubbens prosess og skjema for intern varsling: Prosess ved varsling i KIL.pdf.