Organisering av klubben

Her kommer mer informasjon om organisering av klubben.


Kampvert

Kampverter er det viktigste enkelttiltaket for Fair play og oppfølging på arenaen.

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampverter et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampene preget av Fair play og sørge for at kamplederen (dommer) får tilstrekkelig med støtte. I forbindelse med klubbens turneringer vil det være eget sekretariat bestående av minimum to personer og en egen tilstedeværende dommeransvarlig for cupen som sammen vil ha ansvaret for å utføre oppgavene beskrevet i instruksen for kampvert.

For instruks se her: Instruks kampvert.pdf

For mer informasjon om konseptet se her


Trenerveileder

I Korsvoll Fotball Yngres ønsker vi at alle spillere skal oppleve mestring, trivsel og utvikling. En av de viktigste ressursene for å oppnå dette er våre trenere (både ansatte og frivillige foreldre) og klubben ønsker derfor å legge til rette for at våre trenere blir fulgt opp i deres arbeid slik at de har muligheter til å utvikle seg. 

Trenerveilederens oppgave er å bistå klubbens trenere med deres feltarbeid, planlegging og egenevaluering. Overordnet ansvarlig for all trenerveiledning er Sportslig Leder. Sportslig Leder kan delegere ansvaret for gjennomføringen av veiledningen til passende kandidater i klubben. 

For mer informasjon om trenerveilederen sin rolle i klubben se her: Trenerveileder KFY.pdf


Levert av IdrettenOnline