Akademilag

Korsvoll IL har akademilag på både jente- og guttesiden. Dette er et ekstratilbud for de ivrigste spillerne blant de to eldste barnelagene. I 2018 gjelder dette spillere født i 2006 og 2007. Lagene vil ha en fast trening i uken, samt ha kamper i 9'erserie i sesong. 

Treningene pågår i vanlig KA-tid (organisert 14:20-16:00) og både treninger og kamper ledes av en trener fra akademiet. 
I 2018 så er det Waqas som trener jentelaget og Ghani som trener guttelaget. 
Jentene trener fredager, mens guttene trener torsdager.

Både fordi laget tar utgangspunkt i akademitreningene, og for å dekke kostnader knyttet til treninger og kamper er det krav til at spillerne som deltar på laget er påmeldt minst 1 dag i uken på KA. Påmelding gjøres på følgende lenke: http://www.korsvollil.no/p/123...

Det er i utgangspunktet også en forutsetning for deltagelse å møte på lagets trening. Treningene vil være rettet mot taktisk trening, slik at spillerne lettere håndterer 9'erfotballen som er nytt for de fleste. Samtidig er det også viktig at spillerne trener sammen for å bli mer samspilte.

Øvrige spørsmål kan rettes til sportslig leder, Andreas Aarnes, via fotball@korsvollil.no.