Treningsavgiftene våren 2023


Treningsavgiften er den desidert viktigste inntektskilden til håndballgruppa og utgjør vel 50 % av de totale inntektene. Resterende inntekter kommer fra offentlige tilskudd og inntekter fra kamparrangement og hallvakter i Korsvollhallen og Kringsjåhallen.

Treningsavgiften benyttes til felles driftsutgifter, som hovedsaklig er lønn til trenere, hallleie, serie- og cup-påmelding, drakter og utstyr.


Treningsavgiftene settes i forhold til alder, aktivitets- og kostnadsnivå og følger NHFs årsklasser. For våren 2023 er treningsavgiftene satt til:

 

GrupperAvgift pr. semesterKommentar
Senior damer1800.- 
G/J14 og eldre2000.- -  2500.-Våren 2023: født 2008 eller tidligere.
G/J132000.-
G/J121750.-
G/J111500.-
G/J101200.-
G/J91000.-
G/J8900.-
G/J7750.-
G/J6600.-Våren 2023: født 2016


Fakturering

Treningsavgiften faktureres i Spond. Vær oppmerksom på at et medlem bare kan ha en betalingskontakt i Spond.Ta kontakt på medlemsservice@korsvollil.no hvis behov for å endre betalingskontakt.

Alle skal få være med i Korsvoll så sliter du med å betale treningsavgiften finner vi en løsning sammen med deg. Ta evt. kontakt med årgangsansvarlig eller håndballgruppa på mail: korsvollil@ronhandball.no


Oslo 15. februar 2023

Styret