Treningsavgiftene 2022


Treningsavgiften er den desidert viktigste inntektskilden til håndballgruppa og utgjør vel 50 % av de totale inntektene. Resterende inntekter kommer fra offentlige tilskudd og inntekter fra kamparrangement og hallvakter i Kringsjåhallen.

Treningsavgiften benyttes til felles driftsutgifter, som hovedsaklig er lønn til trenere, hallleie, serie- og cup-påmelding, drakter og utstyr.


Treningsavgiftene settes i forhold til alder, aktivitets- og utgiftsnivå og følger NHFs årsklasser. For høsten 2022 er treningsavgiftene satt til:

 

GrupperAvgift pr. semesterKommentar
Senior damer1800.- 
G/J14 og eldre2000.- -  2500.-Avh. av trenerressurser. Høsten 2022: født 2008 eller tidligere.
G/J131900.-
G/J121750.-
G/J111500.-
G/J101200.-
G/J91000.-
G/J8900.-
G/J7750.-
G/J6600.-Høsten 2022: født 2016


Fakturering

Avgiften faktureres i Spond eller sendes pr. e-post til spillernes registrerte e-postadresser i Min Idrett. Avsender vil være Medlemsservice Korsvoll IL [mailto:medlemsservice@korsvollil.no] og emnet "Betalingsinfomasjon fra Korsvoll IL - Håndball". Vær oppmerksom på e-post av denne typen. Erfaring etter flere år med e-postfaktura er at vi fremdeles bruker mye tid og ressurser på purring. Fakturaen vil også være tilgjengelig i Min idrett.

Alle skal få være med i Korsvoll så sliter du med å betale treningsavgiften finner vi en løsning sammen med deg. Ta evt. kontakt med årgangsansvarlig eller håndballgruppa på mail: korsvollil@ronhandball.no


Oslo 2. mars 2022

Styret