Treningsavgiften 2019

Treningsavgiften er den desidert viktigste inntektskilden til håndballgruppa og utgjør vel 50 % av de totale inntektene. Resterende inntekter kommer fra offentlige tilskudd og inntekter fra kamparrangement og hallvakter i Kringsjåhallen.

Treningsavgiften benyttes til felles driftsutgifter, som hovedsaklig er lønn til trenere, hallleie, serie- og cup-påmelding og utstyr.


Treningsavgiftene fordeles i forhold til alder, aktivitets- og utgiftsnivå og følger NHFs årsklasser. For 2019 er treningsavgiften satt til:

 
GrupperAvgift pr. semesterKommentar
Senior damer1400.-
G/J14 og eldre1800.-Høsten 2019: født 2005 eller tidligere
G/J131600.-
G/J121500.-
G/J111300.-
G/J101100.-
G/J9900.-
G/J8800.-
G/J7 600.-
G/J6500.-Høsten 2019: født 2013


Fakturering

Avgiften faktureres og fakturaen sendes pr. e-post til spillernes registrerte e-postadresser i Min Idrett. Avsender vil være Medlemsservice Korsvoll IL [mailto:medlemsservice@korsvollil.no] og emnet "Betalingsinfomasjon fra Korsvoll IL - Håndball". Vær oppmerksom på e-post av denne typen. Erfaring etter tre år med e-postfaktura er at vi fremdeles bruker mye tid og ressurser på purring. Fakturaen vil også være tilgjengelig i Min idrett.

Alle skal få være med i Korsvoll så sliter du med å betale treningsavgiften finner en løsning sammen med deg. Ta evt. kontakt med årgangsansvarlig eller håndballgruppa på mail: korsvollil@ronhandball.no


Oslo 5. mars 2019

Styret


Levert avIdrettenOnline