Treningsavgiftene 2023


Treningsavgiften er den desidert viktigste inntektskilden til håndballgruppa og utgjør vel 50 % av de totale inntektene. Resterende inntekter kommer fra offentlige tilskudd og inntekter fra kamparrangement og hallvakter i Korsvollhallen og Kringsjåhallen.

Treningsavgiften benyttes til felles driftsutgifter, som hovedsaklig er lønn til trenere, hallleie, serie- og cup-påmelding, drakter og utstyr.


Treningsavgiftene settes i forhold til alder, aktivitets- og kostnadsnivå og følger NHFs årsklasser. For våren 2023 er treningsavgiftene satt til:

 

GrupperVåren 2023Høsten 2023Kommentar
Senior damer1800.- Ikke fastsatt
G/J14 og eldre2000.- -  2500.-Ikke fastsatt
Våren 2023: født 2008 eller tidligere.
G/J132000.-Ikke fastsatt

G/J121750.-Ikke fastsatt

G/J111500.-Ikke fastsatt

G/J101200.-Ikke fastsatt

G/J91000.-Ikke fastsatt

G/J8900.-Ikke fastsatt

G/J7750.-Ikke fastsatt

G/J6600.-Ikke fastsatt
Våren 2023: født 2016


Fakturering

Treningsavgiften faktureres i Spond. Vær oppmerksom på at et medlem bare kan ha en betalingskontakt i Spond.Ta kontakt på medlemsservice@korsvollil.no hvis behov for å endre betalingskontakt.

Treningsavgiftene for høsten 2023 er ikke fastsatt ennå og kan bli justert i forhold til treningsavgiftene for våren 2023 hvis det blir nødvendig for å nå budsjettet, ref. vedtak på klubbens årsmøte 21. mars 2023.

Alle skal få være med i Korsvoll så sliter du med å betale treningsavgiften finner vi en løsning sammen med deg. Ta evt. kontakt med årgangsansvarlig eller håndballgruppa på mail: korsvollil@ronhandball.no


Oslo 22. mars 2023

Styret