Korsvoll Flerbrukshall og Korsvollbanen

Du kan på denne siden se reserverte aktiviteter på Korsvollbanen og i Korsvoll Flerbrukshall. Det vil innen kort tid åpnes for direkte reservasjoner av bane/sal/rom for ansvarspersoner i klubben. Inntil videre ta kontakt med fungerende daglig leder på dl@korsvollil.no

Eksterne som ønsker å leie forsamlingssalen henvises også til dl@korsvollil.no