Korsvoll Flerbrukshall og Korsvollbanen

Du kan på denne siden se reserverte aktiviteter på Korsvollbanen og i Korsvoll Flerbrukshall. Det er åpnet for direkte reservasjoner av bane/hall/forsamlingssal/møterom for ansvarspersoner i klubben.

Eksterne som ønsker å leie forsamlingssalen kan sende forespørsel til utleie@korsvollil.no