Saksgang i en varslingssak

I  Korsvoll IL bruker vi Mitt varsel. Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

Det vil oppnevnes saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet.

Mer om gangen i håndtering av en sak kan du også lese om på NIF sine ressurssider om varsling. Se Varsling (idrettsforbundet.no)