Informasjon til deg som ønsker å varsle

1)    Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?

Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger. Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.

Det er viktig at du sier ifra der hendelsen har skjedd. Det vil si at du bør si fra direkte til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på. 

Du kan si fra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd. Lenke til varslingsskjema finner du her


2)    Hva bør du tenke på når du varsler?

Det er viktig at du som varsler føler deg trygg.  Her er noen råd og tips når du skal varsle:

    Oppsummer hva som har skjedd, hvem du varsler om, andre som er involvert og hvor det har skjedd.

    Vær så konkret som mulig. Om det er flere hendelser, beskriv dem separat og lag en tidslinje.

    Har du dokumentasjon, bilder, sms, chat, film etc. på det som har skjedd, send dette inn som vedlegg.

    Vet du om andre som har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder navn og kontaktinformasjon til dem.

Ønsker du rådgivning om å varsle, enten i forkant eller underveis, ta kontakt med oss på e-post medlemsservice@korsvollil.no 


3)    Hva skjer når du har sendt inn varselet?

Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli tildelt til to av våre saksbehandlere for varslingssaker. Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen. Om du ikke hører noe innen 3 dager, ta gjerne kontakt med oss for å være sikker på at varselet er mottatt.

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det våre administratorer (Magne Brekke og Anne-Lise Hektoen) som er de som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med klubben v/styreleder Mathias Falch over telefon 938 65 362.