Retningslinjer for publisering bilder og film

Ved en del anledninger blir det tatt bilder av spillerne på og utenfor banen, f.eks. på minirunder, temaserien, på cuper og av og til på vanlige seriekamper.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes rett til personvern. Derfor følger Korsvoll IL Idrettsforbundets retningslinjer for publisering av bilder/film.

Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier. Dersom det er barn under 15 år, må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.

Vi ber alle årgangsansvarlige vedlikeholde en oversikt over spillere på sine lag, i forhold til publisering. Med bruk av idrettsforbundets samtykkeskjema, vil årgangsansvarlig være tydelig på hva som gjelder.


Idrettsforbundets retningslinjer:

1.       Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

2.       Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

3.       Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.

4.       Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.

5.       Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.

6.       Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.

7.       Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes. 


Mer om idrettsforbundets retninglinjer.