Forsikring, skadebehandling ved akutte skader og ressurser

Forsikring


Alle fotballspillere i Korsvoll er forsikret under NFFs "Grunnforsikring". Hvilke ytelser denne gir i de enkelte behandlingssituasjoner fremgår av:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Alle spillere kan selv tegne "Tilleggsforsikring" dersom de ønsker dette. Prisene fremgår av https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/fotball-priser/#143160 og dekningen for slike fremgår av høyre kolonne på undersiden for Ytelser. 

Det er viktig å huske kravene til riktig fremgangsmåte for å beholde forsikringsdekningen. Alle viktigst er å kontakte Idrettens Skadetelefon – 02033 - straks en skade inntreffer. Der får man henvisning på hvor man skal henvende seg for å få behandling dekket av forsikringen.

Skadebehandling

Ved skadebehandling for akutte skader se PRICE-prinsippet under, for andre skader se ressurser helt nederst på siden. 

PRICE-prinsippet

Uttrykket PRICE kommer fra engelsk og er en huskeregel for hvordan man skal utføre øyeblikkelig behandling av skader som fører til blødninger.

  • P – beskyttelse (protection)
  • R – hvile (rest)
  • I – is (ice)
  • C – kompresjon (compression)
  • E – heving (elevation)

Når en muskel blir skadet, danner det seg hematom (blodansamlinger) på skadestedet etter bare 30 sekunder. Hvis en akutt leddbåndskade ikke blir behandlet, vil det oppstå et kraftig hematom etter få minutter. Derfor er det viktig å starte behandlingen raskt, og å gjøre den riktig.

Beskyttelse

Det skadde området må beskyttes mot ytterligere skade. Det er spesielt viktig de første 48 timene. Grunnen er at i denne tida vil det fortsatt kunne blø inne i det skadde kroppsvevet.

Hvile

Skadestedet må holdes i ro for å hindre blødning. Det vil for eksempel si at man ikke skal trå på foten hvis ankelen er skadet.

Nedkjøling

Nedkjøling demper først og fremst smertene. Når vi senker temperaturen på skadestedet, vil blødningen bli mindre. Vi kan bruke knust is, kjølepakninger eller kjølespray. Deretter bør vi holde skadestedet nedkjølt de første 4–8 timene, eller så lenge det gjør vondt. En måte å gjøre det på er å holde kroppsdelen under rennende, kaldt vann i 20 minutter hver tredje eller fjerde time.

Kompresjon med trykkbandasje

Kompresjon er for å redusere hevelsen i den skadde muskelen/området, jo mindre hevelse jo raskere restitusjon. Legg en trykkbandasje rundt skadestedet. Bandasjen skal være så stram som mulig, men ikke så stram at den hindrer blodsirkulasjonen forbi skadestedet. Kompresjonen bør opprettholdes de første 48–72 timene.

Hold kroppsdelen høyt

Den skadde kroppsdelen skal holdes høyt (over hjertehøyde). Blodtrykket vil da bli lavere på skadestedet, og blødningen blir mindre.


Andre ressurser 


http://skadefri.no/

https://nhi.no/forstehjelp/ben-ledd-muskler/kneskade/

https://nhi.no/forstehjelp/ben-ledd-muskler/ankelskade/

https://nhi.no/trening/aktivitet-og-helse/idrettsskader/muskel-og-strekkskader/