Banereservasjon

Lagledere og trenere kan reservere Grinda 7er, 5er-1 eller 5er-2 ved å sende en e-post til fotball@korsvollil.no der de i Emne-feltet skriver "Ønske om banereservasjon" etterfulgt av lag, aktivitet, tidsrom og banedel(er). Eksempel på emne: "Ønske om banereservasjon J14 trening mandag 17.8.2015 16:00-17:30 Grinda 7er".