Velkommen til årets fotballskole 2021!

Korsvoll Fotball Senior og Tine arrangerer også i 2021 fotballskole i sommerferiens første og siste uke. Fotballskolen vil i år bli ledet av sportslig leder Andreas Aarnes, som også har ansvaret for det vanlige akademiet.


Påmelding for uke 25 starter 12.april kl. 10.00, med siste påmelding 10.juni kl. 22.00.

Påmelding for uke 32 starter 27.juni kl. 10.00, med siste påmelding 1.august kl. 22.00.


uke 25 og 32 blir det fotball, lek og moro fra mandag til og med fredag i trygge omgivelser på vårt fine og intime anlegg på Korsvoll.

Det sportslige opplegget varierer ut fra alder, men gjeldende for alle er at barna får utvikle sine fotballferdigheter hvor spillegleden, leken og samværet står i sentrum.

Differensiering brukes aktivt for å tilpasse hver enkelt deltagers ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov, slik at alle får mest mulig utbytte og trives best mulig. Det fokuseres også hele tiden på gode holdninger og fair play, da vi ønsker å utvikle barna til å bli gode mennesker med gode verdier, ikke bare utvikle dem som fotballspillere.

På fotballskolen blir barna instruert av spillere fra klubbens A- og juniorlag, noe som bygger klubbfølelse og er både inspirerende og lærerikt for begge parter.

Klikk her for å se bildegallerier fra fotballskolene somrene 2015, 2016 og 2017!Praktiske opplysninger

Åpent for gutter og jenter fra årgangene 2008-2015.


Prisen er 1.500,- per uke. (2.900,- hvis man melder seg på begge ukene samtidig).


Øktene varer fra 10.00 til 15.00, men barna kan komme allerede klokken 08.00. De må hentes senest 16.00. Hver dag deler vi ut frukt og melk til hver enkelt. Alle deltagere får utdelt t-skjorte, diplom, ryggsekk og ball.

Spørsmål?

Kontaktperson for fotballskolen er:

Jan Solland: jan.solland@korsvollfotball.no - 990 01 760

Andreas Aarnes: andreas@korsvollfotball.no - 976 69 961Mål, visjon og verdier


Mål: Alle deltagerne skal ha det gøy og trives på fotballskolen hvor opplegget er tilpasset hver enkelt for best mulig sportslig og menneskelig utvikling.


Visjon: "Når deltagerne på Korsvoll Tine Fotballskole drar hjem etter endt dag skal samtlige glede seg til å komme tilbake neste dag".


Verdigrunnlaget vårt - det er mulig å ta vare på både det sosiale og det sportslige aspektet ved fotballen samtidig!


SPILLEGLEDE: Vi er opptatt av at hver enkelt deltager har det gøy og trives på fotballskolen. I aktiviteten skal vi stimulere dette ved å legge til rette for at hver enkelt får den riktige balansegangen mellom mestring og utfordringer, og at man skal få trene og være mye sammen med vennene sine. Det sosiale betyr mye for barna, og spillegleden, leken og samværet skal stå i sentrum. Alle skal bli sett, og føle at de er i trygge omgivelser. Gjeldende for alle uansett ambisjonsnivå er at jentene og guttene spiller fotball fordi de syns det er gøy og opplever en spilleglede når de spiller! Den gleden unner vi hver enkelt! Vi lykkes med å stimulere dette når «deltagerne på Korsvoll Tine Fotballskole drar hjem etter endt dag og gleder seg til å komme tilbake neste dag».


FERDIGHETSUTVIKLING: Vi er opptatt av at det skal være sportslig kvalitet i treningsarbeidet. Korsvoll Tine Fotballskole skal være en god arena for ferdighetsutvikling. For de yngste legges det mest vekt på utvikling av de individuelle ferdighetene. Organiseringen av treningen står svært sentralt her. God organisering av hver enkelt øvelse skal gjøre at det blir høy aktivitet, lite kødannelse, og masse balltouch og repetisjoner for hver enkelt spiller. I løpet av uken spilles det masse smålagsspill. Dette gjør at hver enkelt spiller er mye involvert hele tiden. For de eldre deltagerne settes de relasjonelle ferdighetene i større fokus, i tillegg til de individuelle. De samme prinsippene som for de yngste hva gjelder utvikling av individuelle ferdigheter gjelder også for de eldste. Differensiering brukes aktivt hele tiden, for å tilpasse hver enkelt deltagers ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. Vi bruker en differensieringsmodell for de eldste vi har stor tro på. Vi har utarbeidet denne for å sikre best mulig kvalitet i innlæringen og utviklingen av de to ferdighetsdimensjonene vi fokuserer på, og for å samtidig ta vare på det sosiale aspektet ved fotballen.


KLUBBFØLELSE: Vi er opptatt av å styrke klubbfølelsen og tilhørigheten til Korsvoll som klubb. På fotballskolen skal vi vise at veien fra barnefotballen til A-laget er kort. Vi bruker A-lagsspillere og juniorspillere som instruktører. De skal være forbilder for våre yngre spillere, og praktisere holdningene vi ønsker å smitte over på deltagerne.