Medlemskap i Korsvoll IL

For å delta i Korsvoll ILs aktiviteter må man være medlem av idrettslaget. Klubben bruker Norges idrettsforbund til å administrere klubbens medlemmer gjennom tjenesten Min idrett. Innmelding skjer via Min idretts innmeldingsside. Min idrett benyttes også til inn- og utmelding av gruppene (fotball, håndball, etc) og til oppdatering av personalia. Under finner dere kontingentsatser og en veiledning for innmelding i klubben.

GJELDENDE KONTINGENTSATSER (fra 2019)

Medlemskapskategori Kontingent
Enkeltmedlem kr. 400,-
Familie* kr. 800,-
Pensjonister (fra det året man fyller 67) kr. 150,-

*) Familiemedlemskap inkluderer inntil 2 foreldre/foresatte og deres barn under 20 år (tom det året de fyller 19) med felles bostedsadresse.

Kontingenten faktureres normalt i januar og gjelder for kalenderåret. For innmeldinger etter 1. juli betales halv kontingent.

Veiledning for innmelding

Ønsker du å melde inn deg selv eller dine barn, gå til innmeldingssiden (https://medlemskap.nif.no/20820).

Veiledning for innmelding via siden Min idrett:
For å melde deg selv eller ditt barn inn i klubben må du logge inn på Min idrett (se Min idrett brukerveiledning) med din egen profil. Dersom du er usikker på om du har en bruker/profil i Min idrett, eller du ikke har hatt et aktivt forhold til Min idrett, er det best at du første gangen bruker "Ny bruker" knappen og følger instruksjonene. Systemet vil kontrollere om du er registrert fra før, og vil i så fall foreslå eksisterende profil. Velg en eksisterende om det finnes. Hvis ikke, lag en ny. Dersom du velger en eksisterende profil, så sjekk at all info er korrekt. (Dersom du finner flere profiler, bør du kontakte Min idrett support, minidrett@idrettsforbundet.no / 21029090, og be om sammenslåing av duplikater. Referer til navn og fødselsdato og evt. adresse.)

Når du er logget inn med din personlige profil på Min idrett, er spørsmålet om du skal melde inn deg selv eller et barn. Dersom du skal melde inn et barn, legger du barnet til din profile slik som beskrevet her: Legge til familie. Barnet får da sin egen profil, men som foresatt kan du administrere alt vedrørende barnet via din profil. Med mindre barnet har EGEN e-postadresse og mobil som dere ønsker at klubben skal forholde seg til (i tillegg til foresattes kontaktdata), registrerer dere IKKE e-postadresse eller mobil på barnets profil.

For å melde deg selv eller barnet inn i Korsvoll, benytter du fliken 'Medlemskap', markerer riktig familiemedlem, klikk på "Finn ny klubb" og søk på "Korsvoll":
Deretter velger du riktig gren og klikker på "Send søknad".Familiemedlemskap

Familiemedlemmer i Min idrett blir ikke automatisk familiemedlem i klubben, Korsvoll IL. For å tegne familiemedlemskap må alle familiemedlemmene først meldes inn enkeltvis i klubben som beskrevet over. Deretter må man kontakte oss via kontaktskjemaet til høyre på siden eller sende en e-post til medlemsservice@korsvollil.no der dere ber om å opprette familiemedlemskap for familiens medlemmer som må navngis.

Veiledning for utmelding

Dersom du ønsker å melde deg ut av klubben, Korsvoll IL, eller ut av en av gruppene (fotball, håndball, innebandy), er det ønskelig at det gjøres i Min idrett. Når du er innlogget i Min idrett, velger du Medlemskap-fliken, markerer riktig familiemedlem og markerer Korsvoll. Når du klikker du på aktuell "Detaljer"-lenke, kommer det fram en "Meld ut"-lenke. Se utsnittet under.

Dersom du er ukjent med Min idrett, kan du alternativt kontakte oss via kontaktskjemaet til høyre på siden eller sende en e-post til medlemsservice@korsvollil.no. Skriv i så fall "Utmelding " i emnefeltet og spesifiser om det er utmelding kun fra gruppe eller helt ut av klubben.
Spørsmål

Har du spørsmål vedr Min idrett og inn-/utmelding i klubb, ta kontakt med Min idrett support på minidrett@idrettsforbundet.no eller 21029090. 

Dersom du har spørsmål om selve medlemskapet i Korsvoll IL, ta kontakt med oss via kontaktskjemaet til høyre på siden eller på e-post til medlemsservice@korsvollil.no.

Korsvoll IL Medlemsservice